Lite personligt


Jag tycker relationer är det allra viktigaste i mitt liv. Främst gäller det naturligtvis min härliga, stora familj med Sigrid, min livskamrat sedan mer än 50 år i centrum. Här är lite om mig själv: Jag har ganska lång erfarenhet som pastor, församlingsledare och föreläsare vid bibelskolor och seminarier sedan jag började predika på heltid vintern 1966! Jag har också fått tillfälle att jobba med församlingsbesök och -arbete i länder utanför Sverige. Har varit med och startat församlingar. Mötet med den karismatiska förnyelsen på 70-talet påverkade mig och Sigrid mycket, liksom kontakterna med församlingsväxtrörelsen och med pionjärskap på olika sätt. Med min bakgrund inom Svenska Missionskyrkan upplever jag att jag haft en grund med mig genom livet som hjälpt mig att se de här frågorna i en helhet och ett större sammanhang. Sigrid och jag är numera bosatta i Kvidinge, Skåne. De övriga barnen och barnbarnen finns samlade i Skåne-regionen Jag har en del uppdrag med inriktning på församlingsplantering och återplantering.

Jag har insett att några av de mest framgångsrika ledarna jag mött finns i kyrkor och idéburna frivilligorganisationer. Det krävs en kreativ ledarförmåga för att motivera människor att ge av tid och resurser för att vara med och bygga upp en organisation som de inte äger, och där man inte kan använda pengar eller befordran som motivation. Det är orsaken till att dessa organisationer har så mycket att erbjuda samhället i stort idag, och min önskan är att göra denna erfarenhet tillgänglig för många!

”Jag är övertygad om att framtidens ledarskap till största delen handlar om vägledarskap "!
Under några år i mitten av nittiotalet fanns Sigrid och jag med i ett församlingssammanhang utomlands som senare kom att utvecklas mot maktmissbruk och kontroll, en slags "sektualisering". Tendenserna var tydliga medan vi fanns kvar, och åren efter att vi lämnat gick församlingen mer och mer i den riktningen. Det kom att leda till en hel del smärtsamma erfarenheter, och det finns alltid ett pris att betala för sådant. Samtidigt ger det erfarenheter och insikter i hur man som människa reagerar i de förtryckande miljöer som uppstår då psykopati och misshandel får fritt spelrum. Under Sekter & kontroll finner du material som har rötter i dessa erfarenheter. Det är något som känns angeläget att föra vidare.

157915_220415721403447_1062382870_n
pastor Peringe Pihlström