Tänkvärt om sekter

Sektförhållanden finns på olika ställen och i ollika organisationer i Sverige. Jag har mött människor som farit illa, främst i typer av församlingsmiljöer som medvetet arbetar med kontroll, demonstämpling och manipulation. Men även i ganska stabila, mittlinjegrupper kan det smyga sig in en slags mobbningsmentalitet som behöver uppmärksamhet. Det kan även vara en idrottsförening eller fackförening som uppvisar drag av maktfullkomlig mobbning. Jag tror du ska finna ett och annat matnyttigt i materialet om MAKTMISSBRUK och APOSTLARÖRELSEN.

Med stor medvetenhet behöver vi bekämpa de osunda miljöer som exempelvis Pingstförsamlingen i Knutby och Kristet Center Syd är exempel på genom att sprida kunskap om vad som pågår där. Redan i början av åttiotalet när Maranata-rörelsen sjönk allt djupare in i sektualiseringsprocessen gick flera av oss ut i debatten och påpekade att rörelsens ledare Arne Imsen var en potentiell Jim Jones-gestalt. Jag minns obehaget jag kände då hotfulla telefonsamtal kom från hans anhängare, något som tillhör mönstret.

Men vi behöver också vara medvetna om att avslöjanden utifrån ofta binder människor ännu starkare kvar i sammanhangen, därför behöver vi verka för att skapa relationer till dem som far illa där, samtidigt som vi också behöver aktivt stödja dem som kommit ut, men har med sig sina Posttraumatiska Stress-symptom, mardrömmar, depressioner, minnesluckor, skuld- och skamkänslor och mycket annat som olyckligtvis följer med dessa gruppers härjningar i oskyldiga människors liv och som kan förstöra den psykiska hälsan och de sociala relationerna för ett stort antal människor. Om du befinner dig i en grupp som utövar kontroll och manipulation på ett osunt sätt och söker en väg ut behöver du söka en samtalspartner som kan hjälpa dig att bli fri.

Nedantående teckning är ett försök att beskriva vad som händer i tider av förnyelse och sektutveckling.
sektualiseringsdiagram