Användbara länkar och bloggar

Här finns länkar till en del sammanhang som är viktiga för arbetet med föreningen DREEMS.

Slottshagskyrkan, Helsingborg
I Mästarens ljus
Urban Expression Sverige
Urban Expression International
Församlingsgrundande Nätverket