Kyrka i förändring

Kyrkan av idag är en minoritet, en rörelse i marginalen av samhället. Det har skett stora förändringar sedan kyrkan var i centrum, en majoritets- och maktkyrka.

Men det finns hopp från marginalerna, som forskaren och församlingsplanteraren Stuart Murray säger i en av sina böcker. En fri kyrka, utan maktanspråk, som talar till samhället från marginalen har stora möjligheter att bli hörd på ett nytt och annorlunda sätt. Detta är något viktigt att ta viara på. Vi behöver idag åter focusera på vad vårt uppdrag är. Vi måste bli en missionerande rörelse. Vi behöver också gå från att vara en institution till att bli en rörelse, ett skeende.