Preacher Man reflekterar

Vigsel, prvilegier

Ett nej till påtvingad myndighetsutövning

På grund av mina djupt förankrade anabaptistiska rötter har jag alltid en djup misstänksamhet mot när stat och kyrka omhuldar varandra i någon form av samarbete som innebär myndighetsutövade, privilegier eller makt. Detta är grundfrågan i artikeln i Dagen om samvetsfrihet i kyrkan. Tony Campolos uttalande är levande och tydligt: "att mixa kyrka och stat är som att blanda glass och gödsel. Det påverkar inte gödslet särskilt mycket men har en stark påverkan på glassen!" Kyrkans utseende förvanskas dramatiskt i och med att kopplingen till statsmakten. Läs exempelvis det omfattade arbetet av J.A. Ekman: "Den Inre Missions Historia", som är en detaljrik kartläggning av den svenska maktkyrkans förtryck av kristna i Sverige under 1700- och 1800-talen. Det är hög tid i Sverige att vi på ömse håll klargör att ett skiljande mellan stat och kyrka har ägt rum. Detta har ännu inte gått upp för den stora majoriteten av Sveriges medborgare. Svenska Kyrkans aktiva är inte heller alls klara över detta över hela linjen. Och kanske mest allvarligt; den tidigare s.k. frikyrkligheten har ännu inte klart för sig i vilken stor omfattning statskyrkosystemet har påverkat även frikyrkans uppfattning om relationen tro-samhälle.
Tron lever fortfarande i frikyrkan att det är legitimt att den kristna tron priviligieras i samhället. Vårt arv borde få oss att inse att sekularisering är på Jesu agenda. I hans förkunnelse är det tydligt att han ser ett samhälle som är livsåskådningsmässigt kluvet och att hans efterföljare ska finna sig till rätta i motstånd, förföljelse och mångfald. Det innebär att den kristna kyrkan avsäger sig uppdrag som bibehåller en maktställning. Det är en viktig trovärdighetsfråga för Jesu efterföljare. Deras uppdrag är att vara frimodiga profetiska röster för rättfärdighet, sanning och medmänsklighet, en roll som lätt blir otydlig när kyrkan står i ett beroendeförhållande till staten. Det är inte märkligare än att Gotlands Kommun inte kan vara trovärdig som remissinstans för miljöprövning av Nord Streams gasledning, samtidigt som bolaget bygger om Slite hamn för mångmiljonbelopp för att "hjälpa samma kommun!
Lagstiftningen i det mångkulturella samhället skyddar allas rätt och lika värde, utbildningssystemet ger bred och ärlig kunskap om livsåskådning och tro, och dess konsekvenser. Naturvetenskap är inte fångad av någon "tro", utan redovisar öppet sanningen och lämnar den åt varje människas samvete att avgöra vad man tror, står för och bekämpar.
Detta är grunden för att jag anser det avgörande att svenska kyrkor lämnar ifrån sig allt myndighetsutövande och alla situationer som kan innebära ett tvångsläge från samhällets sida. En pastor i en fri baptistisk församling ska ha rätten och friheten att i Jesu namn välsigna det församlingen gemensamt beslutat att välsigna, inte därför att statsminister, regering eller riskdag befallt det. Om Svenska Kyrkan ska göra det eller inte är hennes interna fråga, men oviljan att göra det visar klart att den frigörelse som beslutats politiskt ännu har långt kvar innan den etablerad i kyrkans själ. Till dess fortsätter konvulsionerna.