Preacher Man reflekterar

"Emerging church", After Christendom

After Christendom är mer relevant

Jag tycker Stefan Swärd i sin artikel om emerging church missar den bakgrund mot vilken de tankar föds som McLaren, Bell m.fl. gör sig till talesmän för. Den amerikanska kommersialiserade kyrkomodell som vi sett under 1900-talets sista årtionden har framkallat en tuff motreaktion mot ett ständigt fokus på kyrkans verksamhet som magneten som ska dra de som står utanför. I den av statskyrkomonopolet starkt präglade svenska kyrkomiljön är detta svårare att läsa in, i stället har sekulariseringen här skjutit rejäl fart och lett till kyrkofrämlingsskap som utmanar vår begreppsapparat och semantik.
Det som Stefan Swärd beskriver som väckelserörelse uppträder ju aldrig utan rötter i kulturen. Våra svenska rörelser som under 1800-talet etablerade flera frikyrkosamfund hade rötter i ett samhälle som dramatiskt förändrades av industrialism, demokratisering och urbanisering. Det är otänkbart att deras attack mot kyrkans dåvarande traditioner, och helt nya former för att vara kyrka, kan tänkas utan den bakgrunden. Kritiken i den tiden kanske lät ganska likartad: "Detta är inte klassisk väckelsekristendom". Det kan vara tänkbart att strävan efter att förstå postmodernismen och söka sig fram i dekonstruktion av den moderna begreppsapparaten är ett första steg i att skapa en förutsättning för att evangeliet på nytt ska låta relevant i vårt samhälle. Det låter väl lite för enkelt att tro att den kontextualisering som är nödvändig i vårt samhälle skulle komma genom att vi dammar av väckelserörelsernas språkbruk från tidigt 1900-tal?
En utgångspunkt som bl.a. Dr. Stuart Murray använder i sin "After-Christendom"-forskning och i sitt författarskap är egentligen mera relevant för vår svenska situation än "Emergent Church". De 1500 år av kristenhetsepok som format samhälle och kyrka i nordvästra Europa ställer oss inför helt andra utmaningar än nord-Amerikas korta historia med en marknadsanpassad kristen verksamhet. Vi vet inte om postmodernism existerar fullt ut, (kanske är det en senmodernism) och det saknar kanske betydelse. Men att vi lever "After Christendom" är ställt utom alla tvivel!