Preacher Man reflekterar

Männskliga rättigheter

Happy Martin Luther King Jr. Day


Happy Martin Luther King Jr. Day19 januari 200919 jan 2009 är det 80 år sedan en av 1900-talets hjältar, en ledare som med mod, kreativitet och passion ledde den amerikanska medborgarrättskampen under de turbulenta 50- och 60-talen, föddes i den djupa Södern. Från Rosa Parks vägran att lämna den plats hon satt sig på i bussen, avsedd för vita, gick en utvecklingslinje som ledde till den avgörande marschen för mänskliga rättigheter i Washington 1963, där Dr. King levererade ett av 1900-talets mest betydelsefulla tal: "I Have a Dream". Många känner till detta tal, mest på grund av denna viktiga fras, men har du läst talet i sin helhet? Här finns det skrivet, och här kan du höra och se hur pastorn och fredsaktivisten förkunnade ett budskap som förändrade en nations kulturella mönster.
En idé vars tid har kommit, klädd i ord av en kraftfull talare kan aldrig överskattas i fråga om förvandlande kraft. USAs nye president Barak Obama står i flera avseenden i samma tradition. Hans dröm-budskap om Förändring - Change ledde till att den vision Martin Luther King Jr gav uttryck för i sitt tal nu står inför att ta ett nytt steg: "I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character."
Runt om i Sverige arrangeras under de närmaste dagarna olika föreläsningar, manifestationer och prisutdelningar. Bl.a. i Salemkyrkan, Stockholm kommer man den 19 att dela ut Martin Luther King-priset till den kvinnliga politikern Mariam Osman Sherifay, Sundbyberg, "för hennes mod och principfasthet i det antirasistiska arbetet i Sverige". Var med och fira på den ort där du bor och manifestera med det ditt engagemang för icke-våld