Preacher Man reflekterar

Bibeln

Boken som försvann

Boken som försvann

Det har varit mycket tal om händelserna på Himmelska Fridens torg för 20 år sedan då Kinas tyranner dödade många tusen av sina egna unga som bara ville ha vad alla unga önskar; lite mer frihet, lite mer förändring, lite större öppenhet. Vi pratar inte länge så mycket om Kinas kulturrevolution tjugo år tidigare, då Maos unga garde slog ner alla som önskade sig lite mer frihet, lite mer förändring och lite större öppenhet. Men det var inte kulturrevolutionen jag tänkte på, snarare Maos lilla röda. Ja, ni minns väl den praktiska lilla handboken med röd plastpärm som innehöll en lång rad, oftast ganska obegripliga citat av ordförande Mao. Bilden av tiotusentals unga med boken lyftad, iförda den kinesiska kommunismens standarduniformer som ropade ut sin vördnad för Mao. En bok betyder så mycket ... och nu är det boken som försvann. Jag tog mig för att leta efter den där hemma, för även jag hade mitt ex. även om jag inte tillhörde Mao-anhängarna. Och i bokhyllan hemma hittade jag den faktiskt. En oanvänd, ganska ointressant bok! En bok som försvann - ur Kina och världen.

Jag satt och samtalade med min vän Daniel Astgård som för ett år sedan publicerade en spännande bibelläsningsplan för unga. 21 sätt att studera Bibeln. Idéen att hjälpa unga genom bibeln kom när han var på ungdomsläger efter ungdomsläger, berättar han, och upptäckte hur få som unga läste bibeln. Han fann i samtalsgrupperna en okunskap om bibeln som han kände att han vill göra något åt. Sagt och gjort, 21 bibelläsningsmetoder. Ett litet häfte, textstorlek 7 (d.v.s. man måste vara ung eller försedd med förstoringsglas), ett hjälpmedel för den som vill igenom Bibeln.
Han berätta gjorde en liten undersökning bland bibeltroende ungdomar på ett läger. De c;a 200 deltagarna fanns i Credos sammanhang, EFS-are och BV-ungdom främst. Tron på Bibeln var stark, nästan alla lyfte handen som ett ”ja” på frågan om man verkligen trodde på Bibeln som Guds Ord. Svaret på nästa fråga blev därför så mycket märkligare. ”Hur många har läst igenom Bibeln, åtminstone en gång?” En ung person räckte upp, handen. En hade läst från pärm till pärm. 1 hade läst Bibeln. 0,5%.

”This is my Bible! I am who it says I am, I can be what it says I can be. Thank you God for the BIble, now I will study it!” Jag glömmer inte i första taget atmosfären bland de mer än 10,000 gudstjänstdeltagarna i Lakewood Church hos den gamla f.d. baptistpastorn John Osteen i Houston, Texas. Varje predikan började han på exakt samma sätt. Alla stod, all tog sin BIbel, lyfte den och bekände. En skog av biblar. Hur många som läst frågade han inte. 50 personer kanske, om Daniels undersökning håller måttet? Ingen tvekan om att det här ville vara en bibelcentrerad kyrka. Pappa John hade ett djupt förtroende för ordet. Idag, när John sedan många år är död och hans son Joel har tagit vid går det rykten om att han, som blivit en av USAs bästsäljare i ”må bra”-litteraturen, i stort sett lämnat BIbeln helt för annan filosofisk litteratur, och jag känner mig förundrad. Undrande vid tanken på att de nu nära 40,000 som räknar Lakewood Church som sin andliga hemmabas förmodligen är mer införstådda med ”the power of positive thinking” än om vad Bibeln har att säga, trots att den generation som ledde av John och Dodie Osteen fick lära sig att det var Bibeln - inte Norman Vincent Peale - som var Sanningen.

Samtalet med Daniel gjorde mig nyfiken så jag letade på nätet rätt på Sifos senaste bibelläsningsundersökning, vetenskapligt utförd och tillförlitlig. Siffrorna är från januari 2009, och visar på några intressanta saker:
På frågan: Hur stor betydelse har Bibeln för dig? svarar 19% av svenskarna mycket stor eller ganska stor. Kvinnorna ligger t.o.m. högre, 22% svarar ”ja” på det. Till och med bland 15-29 åringar anser 15% att bibelns betydelse för dem är stor. Egna företagare toppar med 22%, arbetslösa ligger längst ner med 9%. Norrlänningar i mindre samhällen anser biblen mer viktig för dem än landet i genomsnitt.
För unga killar är bibeln helt ointressant. 61% anser att den saknar betydelse och lägger man till de 25% som anser att den inte har särskilt stor betydelse kan man väl säga att Bibeln försvunnit helt och hållet bland unga män (86%), och siffrorna för unga tjejer är inte så mycket bättre, 56 resp. 29%, totalt 85%)
Ja, det fanns mycket i den här undersökningen, men jag tog och fokuserade på bibelläsningen. Så här såg det ut:

Hur ofta läser du Bibeln? Varje dag 1% En gång i veckan 1% En gång i månaden 4%
Någon gång per år 11% Mer sällan 34% Aldrig läst något i Bibeln 48%.

Även här har undersökningen mycket som borde vara av intresse för kyrkor som anser att Bibeln är viktig: Inte överraskande säger 3% av kategorin 65 år och äldre att de läser dagligen, och över 65% av unga kvinnor har aldrig läst något i Bibeln.

Bibeln är boken som försvann. Den har i så stor utsträckning försvunnit ur synfältet att på frågan om ”i vilka situationer läser du Bibeln” att bara 8% läser den vid kyrkobesök. 3% läses den vid korsordslösning, vilket är tre gånger så många som de som läser när man känner sig ensam. 0% läser den när man känner sig glad, lika många som läser när vi har en nationell kris. Ja hör ni, det finns mycket i den här undersökningen, och jag rekommenderar dig ett studium.

När jag blev en aktiv Jesustroende människa - det skedde i samband med konfirmationslägret - fick vi alla en bibel. Så är det kanske fortfarande för de allra flesta. Där fanns ett minnesord inskrivet: KÄMPA TRONS GODA KAMP. När jag ordinerades till pastor i Missionskyrkan fick jag också en bibel. Var alltid glada! hade rektor Olle Engström valt för mig. Under åren har jag samlat på mig biblar och försökt att läsa så regelbundet som jag kan. Jag tog det för vana att när jag skaffade mig en ny bibel läsa igenom den från pärm till pärm. Jag har prövat alla sorters läsmetoder; tema-, person-, ordstudier, ja, allt. Allt för att hålla bibelläsningen igång i mitt liv. Min Bibel. Ofta bodde man liksom in sig i sin bibel, noteringar, understrykningar och kommentarer. Den var med vid kyrkobesöket, den låg på sängbordet, fanns med i packningen. Idag verkar det vara betydligt mera sällsynt att se en personlig Bibel med i kyrkbänken.

Vi som predikar tror ofta att Bibelns värld är en välkänd värld för våra åhörare. Tycker nästan det är genant när vi är alltför basala, alltför enkla. ”Som du säkert vet”, ”som du läst”, ”den här texten är säkert välbekant” och andra, liknande uttalanden från talarstolen visar väl egentligen att vi som jobbar med Bibeln som redskap inte alls är medvetna om att Boken försvunnit ur våra åhörares liv. Vi tänker inte så ofta på att av våra gudstjänstbesökare har förmodligen bara 8% öppnat sin bibel vid ett enda tillfälle under veckan som gick, och c:a 0,5% av åhörarna läst Bibeln rakt igenom en enda gång under sin livstid.
Bibelns tanke- och idévärld som påverkat vår kultur och samhällsutveckling utan motstycke är helt okänd för dem som är unga idag. För dem är Bibeln inte ens längre en ”svart bok”, det är en ”stängd bok”, en okänd värld. Den öppnar sig inte automatiskt. Den måste börja läsas. Då blir det en återfunnen värld.