Preacher Man reflekterar

Apostlar

Som apostlar kring en sockerbit

Sommaren kom med en eldig, tauterad predikant i centrum borta i Lakeland, Florida. Todd Bentley svarade för en uppmärksammad väckelse där helanden och dödas uppväckande varit stora nyheter. GOD TV har skickat mötena live till mer än 200 länder och det har annonserats som väckelsernas väckelse. Bentleys förkunnelse har innehållit märkliga inslag av änglauppenbarelser, profetior och nya tolkningar som fått en och annan teolog att dra i nödbromsen. Icke desto mindre stod ett 10-tal superapostlar på scenen i Lakeland 23 juni och utförde en "apostolic alignment", där C. Peter Wagner och hans kompisar införlivade Todd i sin maktsfär. De ord som uttalades över pastor Bentley och hans väckelse var inte måttliga: "ditt inflytande ska växa, din kraft ska växa, din insikt ska växa, din favör ska växa...". Den skakande profetissan Mrs. Campbell framförde en profetia medan hennes huvud roterade åt båda håll så snabbt att du ser likasom flera ansikten samtidigt. Youtube har en hel de av materialet utlagt.
Ja, så vet vi historiens fortsättning. Det avslöjades att Mr. Bentley haft ett sexuellt förhållande med en kvinna i staben, att han och hans fru nu låg i separation och att han fått stiga åt sidan från väckelsearbetet, men detta har ingalunda stagnerat utan fortsätter!
Det finns mycket att säga om tragiken i det hela. Det som nog många tycker är anmärkningsvärt är dock att apostlarna, sedan det avslöjats vad de egentligen var med om att bekräfta och välsigna, har övertrumfat varandra i bortförklaringar. Trots vad apostel Wagner säger i efterhand: "jag försökte med mitt besök bara rädda vad som räddas kunde", så är det uppenbart att man utan tvekan satte in, välsignade och bekräftade en ung framgångsrik evangelist utan att ha gjort sitt hemarbete: kollat med frun, pratat med staben, lyssnat in vad som predikas, kolla med kassören, prata med lite folk i pereferien. Nej, snabbt som ögat ville man muta in sfären så att man fick åka med på kärran av framgång. GOD TV har gjort exakt detsamma och står nu med en otrevlig byk.
Karismatikens stjärnpredikanter som formar sina apostoliska sfärer omkring sig har mycket förklaringsjobb att göra för att reda ut vad det egentligen handlar om. Till dess finns det anledning för oss andra att hålla försiktig distans till apostlarna. Eller som min gode vän pastor Lennarth sa häromdagen: "Se upp så att den som vill lägga händerna på dig inte också lägger vantarna på dig!"