Preacher Man reflekterar

Förhoppningar

Skrev ett inlägg igår om profetia i samband med nyårshändelsen, men jag fick lust att skriva om mera utförligt!

Förmodar att "traditionen" att göra profetiska framtidsförutsägelser i samband med årsskiften har ganska lång historia. Det är väl så att vi människor tillskrivit den typen av händelser stor vikt. Det var väl det som gjorde att man offrade människor på sin tid för att blidka solguden att återvända, eller tände eldar för att förjaga mörket. Kanske midsommardrömmen handlar om att få förbli i ljuset och inte se det flörsvinna igen.En rimlig tanke som kommer efter att genomlevt ett antal nyår (57 för att vara exakt) är att man inte behöver tillskriva denna händelse så avgörande vikt. Det lilla steg sekundvisaren tar markerar ju i främsta rummet bara att jorden tillryggalagt ytterligare någon kilometer på sin bana runt solen. Ibland hörs "profetiska " uttalanden om att "Förra året gjorde Gud detta och detta, men i år ska Han...." En variant är någon slags årtioende-, eller sekelförutsägelse. Under 80-talet talade Anden om detta eller detta, men under 90-talet var det det här som Gud betonade..." Det går naturligtvis alldeles utmärkt att hoppas, tro och be om bättre tider, men trovärdigheten blir alltid lidande om att man inte också ärligt följer upp sådana här förutsägelser med en djup och äkta ärlighet. Jag tror det är sådant som får en del människor att tappa orken för den typ av karismatik som bygger upp förväntningar som sedan lämnar människor i en känsla av vanmakt. Det kan gälla helanden, ekonomiska under eller väckelse i största allmänhet.

Så här berättas det om amerikanernas 2007-förväntningar: Var fjärde amerikan tror att Jesus kommer tillbaka 2007. Det visar en mätning gjord av opinions-institutet Ipsos. Institutet har ställt en rad frågor om farhågor och förhoppningar inför det nya året. Så här siar amerikanerna om framtiden: 35 procent tror att ett botemedel mot cancer kommer att upptäckas, 70 procent fruktar att USA kommer att drabbas av en stor naturkatastrof. Lika många tror att växthus-effekten förvärras. 60 procent fruktar nya terrorangrepp och lika många tror att biologiska stridsmedel eller kärnvapen sätts in någon annanstans i världen. De amerikanska kvinnorna är, enligt mätningen, mer pessimistiska inför det kommande året än männen.

Det är in i en värld som vår, bland människor med så blandade förhoppningar evangeliet ska förkunnas, och det profetiska ljuset lysa som en stormlykta i en dyster vildmark. Det blir då angeläget tycker jag, att profetisk förkunnelse rotas i proklamerandet av Gudsviljan i världen.