Preacher Man reflekterar

Priviligierad att tro

I sommarregnet har tiden gått åt att fördjupa mig i anabaptismens tänkesätt och rötter. Den brittiska Anabaptist Network-hemsidan kan vara en bra början för den som är intresserad. Författaren JOHN HOWARD YODER har i boken SCHLEITHEIM CONFESSIONS sammanställt och kommenterat detta grundläggande anabaptistiska dokument som låter oss blicka in i ett teologiskt tänkande som var så nyskapande och radikalt att man känner sig oerhört utmanad. För att få en viss relief återbesökte jag Flodbergsgruppen, som man kan möta i Peter Halldorfs bok: Hädanefter blir vägen Väglös, en grupp människor som visar hur anabaptistisk radikalitet och djup helgelselängtan gett direkt näring in i vår egen tid.

Privilegiekyrkan som haft makten under århundraden i vår del av världen har förvanskat så mycket av vårt pilgrimsperspektiv och fått oss att tro att vi på grund av vår tro skulle ha vissa rättigheter att ställa krav på samhället. Intressant att muslimer i Sverige, som har en maktreligion som bas, anses vara i behov av juridiskt skydd, medan jag som anabaptist, som totalt vill avsäga mig religion som makt, anses vara en maktperson som samhällets svagare, skyddsvärda grupper; muslimer, kvinnor, hbt-personer, barn; måste skyddas mot, och som ska tvingas avlägga räkenskap för hur jag tänker om dessa grupper. Förföljelse är inte en linje, huggen i sten, men snarare ett förhållningssätt på en glidande skala, där vi snart närmar oss en punkt där det kan bli påtagligt att kyrkan kan ses som en makt, medan de som har tron som individer kan bli förbjudna att tro den.