Preacher Man reflekterar

Sök det första

Dagens underliga upplevelse, inkörd i en magnetröntgenkamera på Ängelholms lasarett. Den sinnrika apparaten förmår att skikta kroppen i de finaste delar och ge möjlighet för läkaren att se med oväntad precision vad som döljer sig under hudens yta i våra kroppar. Min första erfarenhet av kameran - trångt och väsnigt, men trevlig personal! Låg där och tänkte att jag skulle försöka slappna av genom att tänka på vad jag ska predika om i Celebration på söndag.
Gruppen i vår engelskspråkiga gemenskap har kommit fram till att man vill ta ett mera omfattande ansvar för utvecklingen av arbetet. Det har tagit tid - två år - att komma dithän, men nu har vi 10-12 personer som träffas och säger att de är beredda. Och det jag tänkte på där jag låg inne i magneten var betydlesen av "de första".
Det handlar om pionjärer, om sådana som först öppnar dörren och hemmet, om de som ställer sig i frontlinjen, de som är beredda att ta risker för sin övertygelses skull. Församlingars start handlar nästan alltid om att finna svar på frågan om att de första. Det finns ett antal sådana frågor som, när vi funnit svaret, lägger många problem till rätta:
- den första pionjären
- det första teamet
- det första "fridens" hem
- den första cellgruppen
- den första möteslokalen
- den första som tar emot trons gåva
Ofta blir vi genom vår kyrkokultur lurade till att söka "längre ner" längs stigen, vi tenderar att tänka på den traditionella kyrkostrukturen, se en verksamhet växa fram etc. MEn det är inte det viktiga - snarare kan det bli ett hinder.