Preacher Man reflekterar

Råd till förföljda

  1. Om någon för 20 år sedan varnade för risken att Gudstroende människor i Sverige skulle kunna tänkas bli utsatta för någon form av förtryck, förföljelse och eventuella represalier ansågs de nog som ganska extrema. Bortsett från viss "generell" tråkning i skola eller på arbetsplatser fanns inte mycket som tydde på att den dominerande religionen kristendom, eller andra religiösa grupper skulle kunna hamna i förtryck.
  2. Idag är verkligen situationen annorlunda. Gränsförskjutningar sker som absolut öppnar för förföljelse, och man behöver inte vara paranoid för att se det.
  3. Religionsfriheten ifrågasätts offentligt i debatten. Officiellt därför att den rätten ska anses skyddad av mer generella rättigheter, men med en klar underton av att det är ett grundlagsskydd som inte kan anses vara viktigt.
  4. Politisk korrekthet hotar rätten att få ge uttryck för sina övertygelser. Att ifrågasätta svensk, kulturaliserad etik på samlevnadsområdet (samkönade äktenskap, abortlagstiftningen för att nämna två av många) skapar omedelbart en frihet för meningsmotståndare att framställa dig på ett djupt kränkande sätt, utan att någon står upp mot detta.
  5. Vetenskaplighetssynen, elelr vetenskapsvidskepelsen går idag oerhört långt i sina föreställningar om att ha svar på samtliga frågor, även religionens, och därmed framställs också de som fortsätter att ha en andlig världsbildstolkning som okunniga, oupplysta och outbildade, en utdöende ras.
  6. Religion som ett hot mot männskliga rättigheter, kvinnors rätt, barns trygghet etc. är idag den enda accepterade i den offentliga debatten.
  7. Det här listan kunde göras betydligt längre men får tjäna som exe