Preacher Man reflekterar

En örnpredikan

En av mina stora förebilder som predikant har varit pastor Ern Baxter, vars profetiska förkunnelse ibland nådde höjder som bara kan beskrivas med hans egen passion för örnen. "Life on Wings" blev hans kanske mest kända predikan, även om speciellt hans förkunnelse om Guds Rike från den stora karismatiska Kansas City-konferensen 1976 fortfarande för mig utgör den absoluta höjdpunkten. Hans förkunnelse nådde vid vissa tillfällen en nivå av profetisk hängivelse och passion som märktes genom att han bröt in i en form av chanting, en slags halvsjungande melodisk/rytmisk form som jag senare bara mött bland förkunnare med en afro-amerikansk bakgrund (Ern var canadensare). Jag hade tillfälle att besöka Ern i hans hem, och i hans arbetsrum (där han gav mig en bok av Verduin: "The reformers and their step children", en bok som ändrade mitt synsätt radikalt) fanns en enda bild; fotot av hans farmor vars andliga inflytande hade avgörande betydelse för Erns hela predikoverksamhet. "She was an eagle christian" var hans omdöme om henne. En av hennes viktigaste uppgifter var att betjäna sitt barnbarn som förebedjare, och Ern underströk ofta förbönens betydelse för att en förkunnares ord skulle bära ända fram till hjärtat hos mottagaren. Jag tror att vi i förkunnelsens uppgift ibland glömmer betydelsen av förbön.
Vid de tillfällen då Ern svävade som mäktigast på de profetiska vingarna i sin predikan kunde han säga till sin hustru Ruth: "Skriv ner det där jag sa nu, det har jag aldrig tänkt på förrut, jag måste tänka mer på det!" Det togs ibland som ett skämt, men det var det inte från hans sida. Han visste att den andeinspirerade förkunnelsen skapar en atmosfär där nya tankar föds. Det är av livsavgörande betydelse att placera dig själv och dina familjemedlemmar under inflytandet av andegiven förkunnelse! Den betydelse det kan ha för din tjänst, ditt företag, din familj kan inte överskattas!

Nils Bolander, den svenske prästen och skalden talade om Jesu budskap som ett "örn-evangelium". Jag tror att vi som predikar glömmer bort betydelsen av att vara åhörare till andligt stark, substansiell förkunnelse. Om du är med om det märker du det genom att gå från en sådan predikan med en eller flera predikningar levande inom dig.