Preacher Man reflekterar

13 September 2009

Kyrka med politiker i spetsen

Inför kyrkovalet i september ställer man sig ganska många frågor om den kyrkostruktur som finns kvar, trots kyrkans skilsmässa från staten för nästan 10 år sedan. Många av oss som har "frikyrkan" som vår bakgrund förundras över hur långsam frigörelseprocessen ändå är från statsmakten. På många platser finns en god ekumenisk miljö där man från olika kyrkor umgås på ett jämbördigt, öppet sätt. Men det ska inte förnekas att det finns platser där Svenska Kyrkans präster uppfattar sig som Kyrkan, och övriga kyrkor ses som en lekstuga där man väl får hålla på med sin lek, men när det verkligen gäller, då är det Svenska Kyrkan som gäller! Vidmakthållandet av en specialstruktur som ingen annan organisation i samhället har tror jag har en påverkan på detta. Vilken annan kyrka skulle kunna se det som angeläget att politiska partier skulle kandidera om styrelseposterna i den lokala eller nationella kyrkan? Ibland hävdas det att de politiska partiernas inblandning innebär en garanti för att kyrkan ska behålla sin demokratiska grund. En allvarlig anklagelse ligger i ett sådant påstående. Med tanke på att svensk demokrati har täta kopplingar till den frikyrkliga utvecklingen, baptismens ankomst till Sverige i mitten av 1800-talet och den ideella föreningsmodellens utveckling tycker jag det är genant att höra sådan okunskap från deras sida som försvarar partipolitikens plats i kyrkan.
De kyrkopolitiskt aktiva hävdar ofta att kyrkans öppenhet försvaras av dem som kommer från politikens håll. Det är tydligen så att man ser sig som en garant mot en sektutveckling som annars hotar.Med tanke på kyrkobesöksfrekenvsen i Sverige måste man säga att detta projekt i stor utsträckning misslyckats. I Lunds stift är det under 1% av befolkningen som regelbundet besöker kyrkan. Samma tendens finns i de politiska partierna och svårigheten att bibehålla öppenheten är påtaglig. Det sekteristiska draget i de politiska grupperingarna är säkerligen lika stort som i kyrkan, och kontakten utåt minst lika svår att upprätthålla. Varifrån kommer denna något nedlåtande attityd mot kyrkan?