Preacher Man reflekterar

"PÅKRISTNING" - VARDÅ?

Från Elisabeth Sandlunds (t.f. chefredaktör på Dagen) bloggsida har jag kunnat följa hennes ihärdiga resande, och medverkan på olika platser. Bl.a. talade hon vid Almedalsveckan om att Avkristning inte är det som gäller för Sverige längre. Nu är det dags för påkristning. Eftersom Frågorna enggerar mig kolossalt har jag försökt att tränga in i henens argumentation för att se vilka fakta som ligger till grund för hennes frimodiga,( och uppmuntrande!) devis. Jag menar, visst känns det härligt att det är på det sättet, även om jag förgäves spanar efter tecknen. Hennes blogg anger följande skäl till varför hon anser det rätt att hävda att det nu är fråga om "Påkristning";
Skäl 1: Hennes egna livsberättelse. Och den är härlig! En osannolikt spännande Damaskusväg, där omvändelsen vid nattvardsbordet tilsammans med hennes dotter.
Skäl 2: Mats Svegfors har sagt det.
Skäl 3: Gud vill påkristning.
Skäl 4: Avkristningen har pågått alltför länge.
Det känns ju tråkigt att vara tveksam till kraften i argumenten, men jag är det i alla fall. Dramatiska omvändelser är alltid underbart uppmuntrande, inte bara för personen utan även för omgviningen. Men för att ett antal kända kulturpersonligheters personliga omvändelser ska fungera som bevis för att en trend har vänts behövs det väl ett annat perspektiv? Ett stort antal över en längre period skulle kunna vara ett argument - men så vitt jag har sett har inte detta inträffat.
Det finns en rörelse i andlighetens riktning som är konstaterbar, men hur omfattande den är har vi inga klara fakta om. I en del undersökningar, bl.a. ifrån England visar att den nya andligheten i stort sett fyller upp det utrymme som den traditionella kyrkan förlorar. D.v.s. det sker enligt detta ingen stor nyrekrytering.
Att Gud skulle vilja påkristning och att avkristningen gått för långt är argument som känns ganska tunna i sammmanhanget.
Eller kan min tveksamhet infrö resonemangen ha att göra med, som min vän Lennarth sa, att "påkristning" låter alldeles för lika "påklistring"?