Preacher Man reflekterar

Ett stöd för minnet - eller för tron

Bibeltext: Matt 11:11-19

En tro som vill dela med sig måste ställa sig frågor om relevans. Hur fungerar trons koder idag för människor som är födda efter det att kyrkan blivit en marginell företeelse, och där kyrkans ledare inte bär annan auktoritet än den informella, som vilar på realitet, livsnärhet? Johannes Döparen, profeten med vilt hår och vildhonung, en motsättningsfull person, långt från megakyrkopastorns välkammade frisyr, efterföljd av party-älskaren från Nasaret, Jesus, en "syndares" vän; båda okonventionella i sin tid, och med ett inflytande som var beroende av helt andra parametrar än det som etablissemanget sökte efter. De blev hörda därför att deras liv representerade en passion, något de brann för med intensiv kraft.
Kyrkor som växer fram idag och som söker efter att vara relevanta för dagens samhälle och inte bara vara en subkultur för religiöst intresserade har kanske fyra hörn att bygga sina församlingar på? Vad sägs om följande:

Berätta berättelser
Fixa fester
Vinna vänner
Ge gåvor


Vi närmar oss en tid när det kristna minnet i samhället i det närmaste har upphört, och vi ställs inför utmaningen att bygga konkreta, fungerande gemenskaper av människor som inte är präglade av religiositet men av realitet. Vi har svårt att genomskåda det kulturella raster som lagts över kyrkan, speciellt om vi levt större delen av vårt liv inom dess ramar. Vad gör vi när "minnets stöd" upphör? Att uppenbara Guds Rike är naturligtvis en viktig uppgift, men även att attrahera. Om inte människor dras till Riket så som det levs av kristna måste vi fråga oss om dess realitet egentligen uppenbarats i och genom oss? Jag är ganska säker på att många av dagens religiösa överbyggnader kommer att falla ifrån, och vi kommer att återvända till en mera Jesus-centrerad enkelhet. Den icke-religiöse Jesus kommer att återvinna attraktionskraften. Jesus var ju ganska känd för att berätta berättelser, fixa fester, vinna vänner och ge gåvor. Om vi följer honom går vi kanske inte fel?