Preacher Man reflekterar

Kyrkokrig

De flesta som varit med i församlingsliv under någon tid är säkert medvetna om att det det uppstår kyrkokrig ibland. Interna konflikter, tolkningar och olika uppfattningar kan leda till allvarliga konsekvenser. Hela församlingar kan lamslås. Människor lämnar sammanhangen med djupa sår, besvikelser och skador som det tar många, många år att övervinna. Kyrkokrigens konsekvenser ska inte underskattas. De har under kyrkans historia medfört stora skador. Ibland eskalerar konflikten okontrollerbart. Ord och omdömen flyger okontrollerbart iväg och kan inte tas tillbaka, hur gärna vi än ville det. Många arbetare i de kristna kyrkan lamslås av de konflikter som drabbar dem och deras församling. Resurser går till spillo. Duktiga medarbetare bränns ut och lämnar församlingsledar-uppgiften för lång tid - ja kanske för alltid. Sjukskrivningar som kostar församlingar och samhälle följer självklart i spåren av de svåra krigen.
I spåren av krig följer allvarliga övergrepp, brott mot humaniteten och värdigheten med vilken vi borde behandla varandra. En känd diagnos i samband med krig och övergrepp är posttraumatisk stress. Minnesluckor, spänningstillstånd, sömnsvårigheter och andra stressymptom kan drabba människor som varit på slagfältet. Nedstämdhet, långvariga depressioner och ångest kan också fördärva livet i kyrkokrigens spår.
Ibland försöker vi överskyla de allvarliga konsekvenserna av krigen genom att tala om de välsignelser som kan följa. Det kan bli försoning. Det kan bli ett kärleksuttryck som ska imponera på "världen". De ska få se vår enhet - den nya, djupa samhörighet som ska komma ut av att denna konflikt blir löst. Ingen ska förneka att det kan hända och att en sådan konflikt kan få en upplösning som går i försoningens tecken. Låt det inte missbrukas till att på något sätt "legitimera" kyrkokrigen. Konsekvenserna är alltid negativa. Medmänniskor far illa, församlingens uppdrag fördunklas och evangeliets trovärdighet står på spel. Vi behöver en global fredsrörelse - och vi behöver låta den få sin begynnelse i församlingens inre.