Preacher Man reflekterar

Stagnerad karismatik rekryteringsbas för L.O.

  1. Tidingen Dagen har i sina hovsamma artiklar om Livets Ord gjort en kartläggning av de områden där Livets Ord utsatts för kritik - ibland ganska brutal sådan. Det finns anledning att respektera Livets Ords arbete på missionens område. Det är också imponerande att man lyckats hantera summor som får anses vara av i paritet med ett ganska stort företag (2.1 miljarder på 25 år) utan att dra på sig stora skandaler.
  2. Samtidigt tycker jag att man i sanningens namn ska påminna om att det inte varit på de skildrade områdena som den riktigt allvarliga kritiken siktat in sig. Det har handlat om betydligt mer svårdiskuterade och -åtkomliga områden. Som en av dem som fanns med i den karismatiska förnyelsen i Sverige, vilken föregick Livets Ord skulle jag vilja försöka