Preacher Man reflekterar

Gudagnistan

Lyssnade på P1s alternativ till söndagsgudstjänst. Om längtan, och om olika syn på tillvaron. Spännande att lyssna till den svensk religionsforskare som blivit hindu. Han lyckades på ett levande sätt beskriva vad hans tro innebar. Återigen blev det så tydligt att hinduism och buddism är dödsrörelser. Strävan efter att bryta återfödelsens kretslopp och uppgå i det totala varandet grundas i synen på hela tillvaron som ond. Varje begär håller rörelsen vid liv, och målet är att den ska upphöra. När det målet uppnåtts för individen har nirvana nåtts. När alla begär i hela universum utsläckts har all längtan utplånats. Är det denna grundsyn som trots sin negativa världsuppfattning gör buddismen så populär i västvärlden? Ingen moralisk agenda - i värsta fall återfödelse ett varv till. För varje europé som blir muslim blir 10 buddister.

När fariséerna - Jesu meningsmotståndare - presenterade sin syn, handlade det om människans inneboende förmåga att göra det goda. Varje människa har en gudagnista, en förmåga att bryta destruktiva mönster. Därför hyste de ingen förståelse för de "syndare" som inte tog sig i kragen och reste sig ur sin misär och sin synd och började leva som Lagen begärde. De menade att begären kunde styras in på höga och rena områden. Kvinnan, tagen på bar gärning i sitt syndafall, sågs bara som en individ som fallit offer för sina egna drifter, inte som en varelse i maktlöshet både mot sina inneboende begär, och de begär som skapat ett samhälle där mäns makt över kvinnor systematiserades.

Jesu bemötande av den här situationen i Joh 8 är intressant ur flera aspekter.
Det är inte uppgiven dödsdrift - det enda sättet att övervinna är att utsläcka. Jesu undervisning pekar på att han är medveten om att även om du söker distrahera dina gärningar, meditera bort din längtan, kan man ändå "begå äktenskapsbrott" inom sig. Är det till denna insikt han hänvisar då han säger att "den som är utan synd kastar första stenen"?
Det är inte heller optimistisk gudsgniste-förväntan han refererar till. "Om du bara tar dig i kragen och anstränger dig kommer det att ordna sig", en populär humanistisk filosofi som säger att därför borde alla få en chans till, synderskan, lika väl som fariséerna. Tvärtom eftersträvar Jesus tydligt att de alla ska gå från mötet med honom medvetna om sin inneboende destruktivitet och oförmåga att besegra den.
Kristus i er är den framväxande kristendomens svar: det är visserligen fråga om "död från dig själv", men inte i totalt utslockande, det är fråga om en kraft att övervinna frestelsen, men inte genom att lyfta sig i håret och hoppas på viljans förmåga. Det är den inneboende Jesus Kristus, det nya livets Furste inne i varje troende som möjliggör segern över onskan. De menade att tolkningen av kampen mot synden i fariséistisk tappning inte var radikal nog. Det var därför det fanns mer hopp för skökan än för dem, för hon hade kommit till insikt om att hon totalt saknade all förmåga att besegra ondskan i sitt eget liv med sin egen viljeansträngning.

Barn ska vara snälla ... och friska!

I helgen fick vi veta att folkpartiet, med de andra pariternas goda minne kommer att försöka genomföra en "reform" som innebär att barn som är sjuka inte ska vårdas av sina föräldrar utan av företag som erbjuder "tjänsten".
”Låt företag sköta sjuka barn”
Vård av sjukt barn i hemmet kan snart vara ett minne blott, om folkpartiet får sin vilja igenom. Partiet vill nämligen att föräldrar väljer att lämna sina sjuka barn till vårdföretag i stället för att stanna hemma från jobbet."

Ser ni för er inre syn raden av febriga, snuviga, hostande 3-åringar som slits ur sina sängar vid 6.30-tiden på måndagmorgonen i mitten av mörka januari när snön faller tät? Snabb tvångspåklädning under gråt: "pappa, jag har så ont i halsen! Mamma, kan jag inte få va hemma!" "Nej Malin, mamma och pappa måste jobba, det vet du! VI kan inte vara hemma, men du får komma till Privata Barnsjukvårdsföretaget idag. Det blir väl kul? Där kan du hosta i kapp med Christoffer och Stina och de andra kompisarna från dagis som smittat varandra? Kom nu, nu måste vi gå!"

Arbetslinjen börjar kännas absurd på något sätt.. Ut med folk i jobb till varje pris, och har de varit oförståndiga nog att skaffa barn, detta hinder, så får vi fixa så att de stör så litet som möjligt. Har de problem får socialtjänsten ta över. Är de sjuka får vårdbolag ta hand om dem. Vad är det som händer i samhället? Livegenskap återinförs, allt annat än att vara på jobbet fördöms moraliskt och bestraffas ekonomiskt. Inte bara sjuk arbetare misstänkts för fusk, nu är också sjuk arbetares barn med och saboterar våra möjligheter att uppnå den enda acceptabla normen: "maximal ekonomisk tillväxt för alla!"

Tänk om det skulle börja komma fram en generation som ifrågasätter materialismens tillväxtreligion? Dek skulle kunna få för sig att pengar inte är allt, att barn är viktigare än karriär, att familjeliv är lycka i sig oavsett materiell standard? Vad ska vi göra med dem? De måste väl bestraffas på något sätt.Självklart kommer regeln att bli att den som inte maximalt bidrar till sahällsekonomins tillväxt inte heller ska kunna ha del i dess tjänster; sjukförsäkring, hälsovård, tandvård .... Ska de få köra på våra vägar, dricka vårt vatten, andas vår luft....dessa osolidariska, vars barn inte inser att de måste hålla stånd mot djävulens ... oj, jag halkade in på religionsspåret .... jag menar ... de samhällsfientliga bakteriernas listiga angrepp och hålla sig friska och starka, det numera enda acceptabla förhållningssättet hos en lojal samhällsmedborgare.