Här får du tips om bra böcker

Samhällets och kyrkans sekularisering är ett ofta omskrivet ämne under senare tid. Författaren, teologen och rådgivaren Magnus Malm har i boken SOM OM GUD INTE FINNS - EN BOK OM SEKULARISERING tagit på sig en utmanande uppgift; att försöka vrida vårt perspektiv 180 grader och i stället för att tala om den hotande samhällssekulariseringens inbrytning i kyrka och tro snarare hävda att det är kyrkan som driver sekulariseringen. Det är en handfallen kyrka som saknar, inte bara svar, utan till och med intresse för att tala in i samtiden utifrån trons utgångspunkt. En kyrka som lever som om Gud inte fanns. Den utgångspunkten gör Malms bok intressant och den hamnar i samma kategori som annan "After Christendom"-litteratur; tänkvärd och utmanande. På andra kanten hittar man snarast "emerging church"-böcker av författare som Brian McLaren, Rob Bell m.fl. som söker att hitta ett sätt att kommunicera med samtiden som gör dem till en form av "sekulariseringsteologer" som är lätt igenkännbara i svensk teologisk kontext, (KG Hammar och andra av hans skola). En fråga som jag tycker är intressant, men som inte berörs särskilt mycket i boken av Malm är frågan om kommunikation. Att gå över kulturgränser kräver både kunskap om sin egen kultur och den nya kultur jag möter, samt en känsla för språkets värden och valörer så att man faktiskt menar det man säger, och säger vad man menar. En stor utmaning för evangelistens nådegåva.(Betyg:4)

Jag var bosatt i USA när Palmemordet inträffade, och även om jag och familjen återvände till Sverige ett halvår efter har jag haft en känsla av att sakna riktigt inträngande förståelse av det trauma som händelsen åstadkom i Sverige. Vi satt och slö-tittade på nyheterna tillsammans med fyra gästande svenska pastorer när vi chockade insåg att Sverige var på nyheterna i USA, och att statsminister Palme var död. I sin intressanta bok KONSPIRATION OLOF PALME, MORDET; POLITIKERN OCH HANS TYSTA FIENDER sätter den flitige författaren av Palme-artiklar och böcker, Gunnar Wall, händelsen i ett både inrikes- och utrikespolitiskt sammanhang som gör det begripligt att Palme måste röjas ur vägen, samtidigt som många av Palmutredningarnas schabbel framstår som ännu mer obegripliga. När jag skriver detta är vi bara några veckor från årsdagen, TV och tidningar översvämmas åter av spekulationer kring vapen, gärningsman och konspirationer och jag är glad att ha läst Walls bok som ger en bra bakgrund mot vilken man kan kolla av mycket av det som sägs och skrivs. Man måste inte hålla med om allt, och en hel del information kan man inte kolla - tiden har gått - men flera av de intressanta vinklarna från utredningsmaterialet, personer G. Wall intervjuat, och som utredningen missat helt, gör att boken har ett mycket stort intresse. Välskriven och lättläst. För dig som inte var med under Palme-epoken, och för dig som var med, en måstebok.(Betyg: 5)

Härlig julklapp som också stod på önskelistan var Tomas Tranströmer-boken I ARBETS UTKANTER, en presentation av det rika arkivmaterial som stod i hans kök, som ett slags skafferi av ovanligt slag. Boken ger en intressant inblick i Tranströmers utveckling som författare från tidigaste ungdomsåren. Hans stilistiska utveckling och några av hans nyckelverk presenteras på ett mycket intressant sätt. Framväxten av en av hans mest kända dikter "Romanska bågar" kan man följa från utkant till utkast, tills den är färdig för presentation och man inser varför den måste ha just den formen och inget annat. Musiken, och den "tysta perioden" efter hans stroke skildra också intressant och tankeväckande.(Betyg:4)

Stojan Gajicki är en nära vän och broder som jag haft äran att lära känna och uppmuntrats av. Han har skrivit flera böcker, bland annat en om besvikelse som ställer frågan FINNS DET ETT LIV EFTER BESVIKELSE? Hans senaste bok har jag läst och funnit intressant: BRUDEN GÖR SIG REDO. Någon har påpekat att en profets uppgift är att vårda den andliga lågan i den kristna församlingen, och om det är riktigt framstår Stojan i boken som en verklig profetröst. Med iver, glöd och hängivenhet beskriver han den kristna kyrkans väsen och beskriver hur trenden av nedåtgående och förtydligande drabbat västvärldens kyrkor. En av teserna som han viktmakthåller starkt genom boken är att Gud ska visa sig segrande inom historiens ram. Om det förfall som Stojan menar sig se fortsätter kommer kyrkan att försvinna ut ur historien som en besvikelse, ett misslyckande och Gud står som förlorare medan hans åklagare Djävulen kan hävda att Gud förlorat på alla punkter. Detta är tanken bakom den övertygelse Stojan för fram om församlingens seger och återupprättelse i ändens tid. Jag grips av tanken, samtidigt som jag saknar ett par perspektiv i boken; det globala perspektivet ger en delvis annan bild av kyrkan, och en analys av vilken slags kyrka Stojan ser som kommer att segra i framtiden. Men elden, den finns där. (Betyg:3)

Boken om Steve Jobs fick jag i julklapp, men jag får erkänna att tegelstensbiografin var en läsupplevelses ”berg-och-dalbana”. Titeln STEVE JOBS - EN BIOGRAFI säger väl det mesta och journalisten och författaren Walter Isaacsson har gjort ett jättearbete på att kartlägga en av vår samtids mest inflytelserika personer. Appledatorn har följt mig genom åren från c:a 1982 när en Europlus 2 med dubbla floppydiskdrivar hamnade på mitt skrivbord. Sedan dess har alltid någon dator av det fabrikatet varit en trogen vän i huset, en //C, //GS, och sen över till iMac, PowerBook, och de senare årens MacBook Pro, mobiler och iPads. Vid genomläsningen inser jag dock att Steve Jobs haft mycket inflytande på flera andra områden. Hur mediatjänster utformats och musiknedladdning skett, den animerade filmens utveckling och de nätverkande datorernas förmåga att revolutionera våra hem är några av de områden där den excentriske formgivaren och entreprenören åstadkommit revolutioner. Petigheten med formgivningen av de olika produkterna kostade honom ibland inte bara pengar utan även vänner och medarbetare. Boken är full av exempel på hans ovanliga livsstil. ”Om man äter frukt behöver man inte deodorant, för man luktar inget”. Även sedan Apple blivit ett väletablerat företag kom Steve Jobs till viktiga sammanträden barfota! Att leva med honom, stå ut med hans maktutövning och härskartekniker måste ha varit en plåga. Men förmodligen är han en av de senaste två århundradenas mest inflytelserika personer, och bara det gör boken läsvärd. (Betyg:4)

I sommar har förlaget Evangelie publicerat RADIKALT LÄRJUNGASKAP, en översättning av THE NAKED ANABAPTIST av Stuart Murray. Jag gratulerar förlaget och hoppas att du genom att stifta bekantskap med Stuart ska bli lika berörd som jag av hans ”After Christendom”-tänkande. Efter att ha läst flera av böckerna i den serien tycker jag att ”Radikalt lärjungaskap” sammanfattar och hämtar hem analysen av vår tid på ett personligt plan. Frågan om hur vår tids efterföljelse av Jesus ser ut i praktisk verklighet tar spjärn mot Stuarts kunskap om Anabaptismen, och blir därför både praktisk, historisk och utmanande. Språkligt tycker jag översättningen har lyckats väl, Murray är inte enkel att översätta. Ett lyckat drag var att ändra det introducerande kapitlet för att föra boken ut på ett öppnare, internationellt plan. Jonas Melins förord är en viktig hjälp till att komma åt tillämpningen för en svensk läsekrets. Den svåra uppgiften att finna en bra översättning av ”Christendom”-begreppet tycker jag fått en bra lösning! (Betyg:5)

Stuart Murray är en idog skrivare, och har nu med en praktiskt inriktad församlingsplanteringshandledning (puh!) PLANTING CHURCHES; A FRAMEWORK FOR PRACTITIONERS gått vidare i sin strävan att ge församlingsplanterare ett redskap att jobba med. Ytterst komplett när det gäller modeller för församlingsstarter, annat kan inte sägas. Praktiska, personligt färgade erfarenheter blandas med reflektioner om möjligheter och risker med olika typer av verksamhet. För den som läst hans tidigare bok i samma ämne; CHURCH PLANTING; LAYING FOUNDATIONS är det både ett kärt återseende och ett bra komplement. Om den första boken i ämnet lade grund och gav teoretisk kunskap för den nya boken rakt in i praktiken. Så här kan man göra, eller så här, eller varför inte så här. I en strävan att hålla öppet för att det inte finns en modell utan många kan jag samtidigt tycka att Planting Churches blir konturlös. Med tanke på den missionsorganisation URBAN EXPRESSIONS som Stuart Murray varit med om att föda fram finns här en betydligt radikalare udd som inte känns i boken, och det saknar jag. Stuarts språkbruk är exakt, men ibland lite väl omständigt så boken är inte en sån man slukar i ett nafs. Men för den som tänker jobba med församlingsplanteringsfrågor i ett nytt Sverige är detta en av de absoluta grundböckerna. (Betyg: 4)

Att ha synpunkter på Jonas Gardells senaste bok OM JESUS kan kanske innebära konsekvenser som jag inte riktigt överblickar. Om han är bedömt som hädisk villolärare kan det väl kanske gälla hans läsare också, om de skulle se något positivt i hans bok. Ändå får jag väl erkänna att jag läst boken med ett intresse som kommer av att böcker jag läst senaste tiden handlar om frågor om försoning i ett syndlöst samhälle, om hur Jesusförståelsen förändras. Min uppfattning är att Gardell inte ligger speciellt långt från Chalk, McLaren och Mann (se kommentarer nedan) utom möjligen att Gardell tagit till sig mer av den liberateologiska, inte minst redaktionshistoriska skolans tolkningar av Nya Testamentets texter. I samtliga de texter jag refererar till är inkarnationsfrågan i centrum, men om den kyrkohistoriska striden mest har gällt hur Gud kunnat bli människa är dagsfrågan långt mera den motsatta. Den mänskliga sidan i inkarnationen är viktigast för dessa författare, som samtidigt brottas med om försoningstolkningen mest är ett uttryck för hur ett dödsstraffssamhälle försöker ge mening åt det meningslösa i att Jesus möste dö. JAg har blivit stimulerad i mitt Jesus-engagemang av Jonas Gardells bok och det är väl ett betyg, gott som något? Vissa avsnitt om Jesu uppståndelse har jag högläst i ett par predikningar på sistone, och närvarande har fått sina hallelujan i vrångstrupen då jag efter citatet angett källan. Så döm inte boken på förhand! (Betyg:3)

DEN KRISTNA KYRKANS HISTORIA är ett ambitiöst verk som har målsättningen att beskriva hela kyrkans historia överallt. Jonathan Hill är en imponerande produktiv skribent och bokens digra omfång, mer än 500 sidor, gör verkligen skäl för målsättningen. Den antika kyrkohistorien får en genomgång som är bland det mest informativa jag någonsin läst i ett populärverk. Nutidshistorien behandlas ambitiöst och Per Beskows redaktionella arbete har även gett en bra insikt i Skandinavisk kyrkohistoria. Fantastiska bilder och informativa fördjupningsartiklar gör boken till en trevlig coffee table bok, omfattande litteraturhänvisning och källhänvisningar gör den till en perfekt lärobok i kyrkohistoria. Kan sträckläsas - det gjorde jag - men är lättillgänglig som uppslagsverk också. Bra och ambitiös översättning av såväl svåra namn, folkslag, läror för att man läser med glädje och flyt. Förklaring av de olika läroströmningar och konflikter som i så stor omfattning präglat kyrkans liv gör att det blir gripbart och intressant. Det västerländska perspektivet kan väl kännas av, men trots allt blir det inte så dominerande som ofta är fallet i denna typ av litteratur. Rekommenderas! (Betyg:5)

Utifrån "Mission Shaped"-tänkandet som vuxit fram först och främst i den anglikanska kyrkan har en hel serie av böcker kommit. Steven Croft har sammanställt MISSION SHAPED QUESTIONS som jag ser som ett utmärkt uppslagsverk för den som funderar kring församlingsplantering och förnyelse i ett postkristet samhälle. Ett femtontal framstående skribenter, teologer och församlingsarbetare har formulerat intressanta och väckande svar kring ett antal frågor som har att göra med det missionella begreppet i vår tid. Boken kan också ses som en bra introduktion till serien med titlar som Mission Shaped Parish, Mission Shaped Spirituality, Mission Shaped Rural och många fler. Imponerande är det arbete som ligger bakom denna kursändring av en hel kyrka, vilket lett till en förnyelse och en våg av nytänkande som finns samlat under rubriken "fresh expressions". Som exempel kan nämnas att den anglikanska kyrkan nu ordinerar människor till församlingsplanterar-ämbetet, en tanke som våra samfund och teologiska institutioner i Sverige befinner sig på ljusårs avstånd ifrån. Bra jobbat, anglikaner och skrifterna är lättillgängliga. (Betyg:4)

ATONEMENT FOR A SINLESS SOCIETY, vars författare Alan Mann jag stötte på vid läsningen av "The Lost Message of Jesus" som han skrivit tillsammans med Steve Chalke, lovade något mer än vad jag tyckte den höll.; "engaging with emerging culture". Frågan om "skam" snarare än "synd" som utgångspunkt för en förståelse av den postmoderna människans dilemma har engagerat mig mycket senare tid. Och på det området gör boken mig inte besviken. Den har alla de viktiga nyckelbegreppen på plats, gör en spännande genomgång av passionshistorien som manifestation av "the shamed real-self", personifierat av Judas och tar i frågan om berättandet som den viktiga nyckeln till förståelse av vår nuvarande situation i postmodernismen. Men det som är svårt är en begreppsapparat, ett språk och en användning av filosfiska begrepp som ligger på en nivå där den "vanlige" läsaren, (läs:Peringe) inte befinner sig. Boken bibehåller ett slags spänningsmoment genom hela framställningen; "ett svar är på väg", men tyvärr levererar den inte vad den antyder och lämnar en med en viss känsla av osäkerhet om hur boken ska förstås. Men som orientering kring skuld-skam-frågan i postmodernismen är den utsökt och får därför en stark trea. (Betyg:3)

Mitt uppe i allt teologiskt kom jag att lyssna på ljudboken DEN LJUVA GIFTMÖRDERSKAN av Aarto Passilinna, inläst av Tomas Laustiola på perfekt finlandssvenska. Den humoristiska, på många sätt samhällskritiska och därmed också allvarliga berättelsen om den tunna överstinnan, änkan Lovisa som blir en "dödens ängel" utan att riktigt ha menat det är medryckande. Passilinna har en hel rad böcker med samma sparsmakade stil, som inte tar ut svängarna men just därför blir så underhållande. Kan höras nu i april/maj som uppläsning i Sveriges Radio. (Betyg:3)

P.D. James Dalglish-deckare I MÖRDARENS RUM i ljudformat överraskade mig verkligen med sin medryckande uppläsning. Proffsige Tomas Bolme gav liv åt de många personerna. Hans förmåga att ge röst och karaktär åt romanens figurer känns i början tveksamt, men allt eftersom blir läsningen medryckande och spänningsfylld. Dupaiinemuséets tre syskon som gör upp om arv, pengar, makt och den lilla gruppen av medarbetare omkring dem blir nåstan fysiskt berörbart och upplösningen, om inte helt oväntad ändå spännande. (Betyg:4)

Jag har absolut varit övertygad om att jag recenserat boken AGENDA FÖR EN HOPPFULL VÄRLD av Jim Wallis, den amerikanske förkunnaren och fredsaktivisten. Det är ju ett absolut MÅSTE att läsa detta viktiga dokument om Gudsrikets inflytande i vår värld. Jag beklagar att det tagit tid innan denna recension kom på plats!
I boken finns en spegling av amerikansk politisk debatt som inte känns hundraprocentigt relevant för Europa, men som efter presidentvalet får en speciell relief och betydelse. Utan seger för Obama kanse den här boken känts lite väl "amerikansk". Wallis, vars tänkande varit en inspirationskälla sen 70-talet för många kristna, upplever jag här i boken får till en ökad sammansmältning mellan andlighet och politisk verklighet. Han skildrar även den nya andlighetsströmning, "sakralisering" som pågår i västvärlden och finner många intressanta kopplingar där Jesusefterföljelsen får effekter på hur vi förhåller oss till andra trosgemenskaper.
Fattigdomsbekämpningen, manifestationer mot Irakkriget som lett till att Jim Wallis och många andra fått tillbringa tid i häkte, kampen för att de hemlösa är bara några av de områden där Wallis utmanar oss till att låta den kristna tron på konsekvenser. Den här boken var absolut en av vårens riktiga höjdare! (Betyg:5)

THE SHEPERDING MOVEMENT är en avhandling av Dr. S. David Moore, professor vid Life Pacific College i Californien. För den som intresserar sig för 1900-talets viktigare andliga strömningar är det av avgörande betydelse att förstå sig på den rörelse som som går under namnet herdeskapsrörelsen. David Moore berättar samtidigt ur kronologiskt, teoligiskt och självupplevt perspektiv. Eftersom jag själv hade en hel del kontakt med Sherperding under 70-talet främst genom vänskapen med pastor Sven Levin som tillhörde Ern Baxter´s inre krets tycker jag boken är intressant. Jag fick vid något tillfälle möjlighet att samtala med Baxter och den bild som han gav mig av utvecklingen av Fort Lauderdale Five och heredeskapsundervisningen överensstämmer till stora delar med bokens innehåll. Det som är nytt för mig är de strövanden som gjordes av Simpson, Mumford, Prince, Baxter och Basham för att försöka överbrygga de konflikter som uppstått, men också hur millitanta de ledande karismatiska centralgestalterna med Pat Robertson i spetsen var, och ovilliga till försoning och att finna en lösning. Även upplösningen av gruppen är faktarik och klargörande. Boken, utgiven av T & T Clark International fyller ett behov, inte minst om man besöker en del av de websidor och bloggar där ohistoriskt material och ohämmad kritik flödar. Mitt betyg är väl subjektivt kanske, eftersom ämnet engagerar mig! (Betyg:5)

En bok som kanske berör dig djupare än det mesta du läst. Margareta Sturessons självutlämnande berättelse om tiden i Kingdom Center visar de stora faror en människa kan löpa i ett slutet sammanhang av sekt-karaktär. OM DET SÅ SKULLE KOSTA MIG LIVET är en titel som säger en hel del om atmosfären i den lilla församlingen i Skånes mitt. Att försvara församlingen till det yttersta, att ge allt för att förverkliga visionen och att söka hjälp och våga bryta upp...om det så kostar allt, det är ett genomgående tema. Författaren har valt att berätta sin egen story, att inte utlämna andra eller tala för andra. Det här är vad hon har upplevt. Och det står hon för. Mediauppmärksamheten kring boken har varit stor, och tajmat med Knutby-dokumentären satt fokus på sekterism i olika former. De kyliga utdragen ur sjukhusjournalerna skapar en relief-effekt som fördjupar perspektivet och understryker allvaret i Margaretha Sturessons situation. (Betyg:4)

En tid har MESSY SPIRITUALITY av Michael Yaconelli stått i bokhyllan, men åkte ner i portföljen inför en resa härom sistens. Det ångrar jag inte. Bokens underrubrik berättar att boken handlar om Guds irriterande kärlek för ofullkomliga människor. Den är tillägnad dem som inte ber nog, inte läser Bibeln, inte vittnar nog ofta och inte känner sig andliga nog. Budskapet har många beröringspunkter med John Burke´s KOM SOM DU ÄR, och även om den är synnerligen enkel i språk och upplägg blir jag uppmuntrad. Jag vet inte om det är bara jag, men jag känner en slags trygghet i påståenden som att "genuin tro börjar med att erkänna att vi aldrig kommer att ha allting riktigt i ordning" när det gäller andlighet? Kommentarerna till evangeliernas personskildringar, exempelvis Joh. 9 om den blindfödde mannen, är riktigt dyrbara pärlor som lyfter fram aspekter på Jesu människosyn jag inte tidigare tänkt på. Boken finns på Zondervans förlag och är absolut värt pengarna och läsningen! (Betyg:4)

I takt med att relationer till katolska kyrkan blir mer och mer aktuella blir det även av större intresse att lyssna in vad företrädare för olika kristna riktningar säger då de försöker mötas i gemensamma ställningstaganden. Därför tyckte jag boken ANDEN - GUD HÄR OCH NU av Sten Gunnar Hedin (PR) och Anders Arborelius (KK) skulle kunna vara intressant. Uppbyggnaden är enkel. Båda bearbetar samma kapitelrubrik med varsin artikel. Likheterna skönjs, men också - och ännu mer - olikheterna. Man slås av hur tydligt olika andliga traditioner påverkar språkbruket. Det är ingen svårighet att höra vem som skrivit vad. Däri ligger en viss charm, men framför allt en tydlig förutsägbarhet. Några avsnitt blir speciellt intressanta, inte minst Arborelius starka försvar för Marias syndfrihet men även kyrkosyn. Även på en del andra ställen får jag lyfta på hatten och gå vidare, eftersom jag inte kan ta till mig författarnas perspektiv. Inte minst gäller det enhetssynen som även återspeglas i dagens debatt, Ulf Ekmans och Peter Halldorffs strävanden. Boken känns inte som någon hit, vare sig innehållsligt eller läromässigt. (Betyg:2)

I boken MIN RESA låter Harry Månsus oss följa med på en intressant panorering genom ett livsförlopp som ju fortfarande inte på långt när är avslutat, men som pågått länge nog för att ge perspektiv och rum för slutsatser av olika slag. Speciellt intressant att läsa eftersom jag tagit mig fram genom delvis ett liknande andligt landskap och känner igen mycket . Ändå måste jag säga att det mest spännande - och naturligtvis för mig obekanta - avsnittet handlar om bakgrunden i svensk-Finland, föräldrar och släktingar. När Harry kommer in på mer samtida frågor tycker jag han blir lite väl försiktig och framställningen lider av det. Jag var också sugen på att få höra ett slutsatskapitel typ: om jag skulle vara pastor i en församling idag, kyrkan inför framtiden etc. och var lite besviken av det. Som en speciell relief till boken; riksevangelisten Berthil Paulson dog på nyårsafton, och i boken får man följa den period då Harry var djupt involverad i Mangs-fonden, i samarbete med Berthil. Stilistiskt tycker jag bättre om Harrys tidigare böcker, men en biografi är alltid en biografi, så det får bli (Betyg: 4).

MISSON SHAPED CHURCH, en värdefull kartläggning av var Västeuropas kyrkor befinner sig, och en klar vägledning i hur church planting i vår tid kan se ut. Bokens svaghet är att den nästan uteslutande behandlar den anglikanska kyrkans situation, men om man ser förbi detta finns det mycket konkret vägledning att hämta från denna omfattande studie. ”Mission shaped church” har varit ett av de grundläggande arbeten som banat väg för en ny missionell förståelse av kyrkans uppdrag i vår tid. Rowan Williams, anglikanska kyrkans ledare, har skrivit ett insiktsfullt förord som är uppmuntrande för den som trott att alla traditionella kyrkor är fast i det förflutna. (Betyg:3)

MOTSTÅND OCH UPPBYGGELSE är studieförbundet BILDAs senaste idéskrift av Magnus Nordqvist, och har underrubriken "ombildning och kultur i frikyrkorna". Låt inte vare sig rubrik eller underrubrik avskräcka dig! Boken, i lätttillgängligt format, smakfull layout och berikad med massor av läckra "frikyrko"bilder är en riktig höjdare. En fin expose´ över frikyrkorörelsens framväxt, dess vilja och förmåga att utmana samtidens destruktiva krafter samt en bred belysning av dagens experimentverkstäder gör detta till en riktigt bra studiebok för den som vill lära känna frikyrkans rötter lite bättre. En måste-bok för styrelseledamöter, ungdomsledare, församlingsanställda! Blev smått lyrisk av att läsa så lättillgängliga presentationer av vad NFU vill och står för, Peter Halldrof´s sökarresa, omstarten i Munkhöjdskyrkan, Mariefred och mycket mycket annat matnyttigt. Häftet kom med mera av en slump på tjänsteresan, och blev sträckläst. (Betyg:4)

NFU - Naturlig Församlingsutveckling har ett imponerande underlag av fakta från svenska och internationella församlingar. Man kan ösa ur den källan, det visade exempelvis Öjvind Tolefsen när han i april 08 kom ut med en kartläggning av svensk frikyrklighet och drog slutsatsen att vi behöver plantera mer än 800 nya församlingar i Sverige bara för att behålla status quo från 2005. En annan forskningsinsats har Klas Eriksson och Cathrine Nygren gjord vilken publiceras i häftet VÄXANDE FÖRSAMLINGAR I SVERIGE. Deras forskning har tagit dem via de femton mest växande församlingarna i Sverige till en djupintervju med dessa försmalingars pastorer, samt intervjuer med ett 75-tal medlemmar som inte tidigare haft någon kyrkoanknytning. Deras slutsatser presenteras på ett lättillgängligt sätt. Deras slutsatser är kanske inte revolutionerande, men ger ändå tillfälle till en hel del funderande.

CHRIST PLAYS IN TEN THOUSAND PLACES heter en bok som är "a conversation in spiritual theology" skriven av teologen Eugene Peterson. Mest känd är han kanske för parafrasen "The Message" - Bibeln på begripligt språk. Måste tillstå att det väckte vissa förhoppningar inför boken, men den är inte så enkel. Den är tänkt som en första i en serie, och den har ett anslag som handlar om att hitta en kulturell koppling, en god ambition. "Christ plays" handlar naturligtvis inte så mycket om att leka som att spela, i meningen vara aktivt involverad och spela en roll. Det är i skapelseperspektiv, historia och releationer som Eugene Peterson ser detta ske och ger många intressanta tillämpningar. Boken finns på Hodders förlag och köps via Amazon. (Betyg:3)

SLIMLINE BIBELN är inte en "bok" att recensera eller rekommendera i vanlig mening. Vi talar om BIBELN. Men däremot just Slimline-formatet. Har faktiskt önskat mig den BIbeln en längre tid, med tanke på att jag reser mycket och vill resa lätt, att jag samtidigt har lust att ha en med "bibel"-känsla, en som har en slags värdighet omkring sig - så gammaldags är jag! Nu har jag en sen min 60-årsdag och är ganska nöjd. Guldsnittet visade sig vara av sämre kvalitet än man förväntar sig. Men känslan av att hålla den i sin hand, pappers- och skinnkvaliteten gör den till en absolut fin utgåva som jag har tänkt mig att ha stor glädje av framöver. Har dragit igång "läsa igenom Bibeln så snabbt som möjligt"-projektet och tror att jag kommer att bli hemmastadd med min nya magra utgåva. (Betyg:3)

DOFTEN AV HELGON är en i den långa raden av böcker i Peter Halldorfs omfattande författarskap. Utgivningen är verkligen rikhaltig, men spåret är tydligt. Det drar mot Gudsdjupet. Peter ger i denna boks inledning en klar bekännelse till att han anser Kristusförståelsen före kyrkans första stora söndring mellan den östliga och västliga grenen 1054 som själva trosgrunden, och förutsättningen för kristen enhet idag. Martyriets doft är en av de fascinerande tankar som boken dröjer vid. Längtan efter martyriet var enligt vissa kyrkofäder nårmast ett problem i den tidiga kyrkan. I en så självfokuserad tid som vår är detta svårt att förstå, men Peter Halldrof gläntar på dörren in till deras gemenskap som är villiga att ge allt för Kristi skull.
Boken är sparsmakad, diversifierad och lockar tlll läsning. En kyrka som inte kan locka fram helgon är inte en Jesu Kristi församling över huvud taget, därför känns det som en angelägen bok med högt läsvärde. (Betyg: 4)

JESUS FOR PRESIDENT Shane Clayborne, skapare av kommuniteten the Simple Way, Sverigeaktuell till Göteborgsmötet har tillsammans med en grupp vänner åstadkommit en bok och en hemsida med spännande och utmanande material som kan utmana oss till lärjungaskap idag. Bilder, och ovanliga grafiska grepp gör boken ganska annorlunda, och på många sätt mera lätt att komma åt. Samtidigt ska det sägas att man ibland har svårt att läsa den, exempelvis när textens mörkbruna färg kontrasteras mot en ljusbrun bakgrund. Detta ska dock inte skymma det faktum att boken gör en teologisk djupdykning i GT och NT med starkt anabaptistisk inriktning. Uppfriskande radikal, och med praktiska konsekvenser för lärjungalivet. Absolut läsvärd och med (Betyg:4).

PUNK MONK forfattare Andy Freeman, med rötter i 24/7-rörelsen. (Förlag 24-7 Titles) (Betyg:5) Boken är en skildring av en resa från vision för en levande bönerörelse till en kommunitetsbaserat församlingsplanterings-rörelse som idag sprider sig runt världen. Boken är ett intressant dokument som skildrar konkreta försök att hitta en modell för nya församlingar som har såväl djupa rötter i kristen tradition samtidigt som den har nya uttryckssätt och en radikalitet som bara kan liknas vid Sojourners eller Soul Survivors inriktning. Jag fascineras och utmanas av Pete Greigs "Red Moon Rising", och här är en bok som tar vid och går vidare och djupare. Läs denna!

THE LOST MESSAGE OF JESUS, Steve Chalke och Alan Mann, OASIS förlag tillhör den genre av Emerging Church litteratur som bygger på tanken att vi har missförstått Jesu budskap och ärende, och att nyckeln till att förstå Jesu verkliga ärende och budskap ligger i Guds Rikes-visionen. Brian McLaren har exempelvis i "The Secret Message of Jesus" pekat i samma riktning, Dillard´s "The Divine Conspiracy" likaså. Steve Chalke´s bok har väckt stor uppmärksamhet i England, främst därför att han attackerat den objektiva försoningsläran, d.v.s. tanken att Gud behövde Jesu offerdöd för att kunna visa människan kärlek. Boken är missionell på ett utmanande sätt, och är en god grundbok för förståelse av hur evangeliet kan formuleras After Christendom. (Betyg:4)

SILENTIUM av Carin Noelius, utgiven på Libris, är en bok som handlar om helandets process i en människas liv. Den rymmer mycket andlig vishet och erfarenhet, på ett plan som många av oss nog känner oss alltför obevandrade på. Språket och bilderna som används för att beskriva helandets processer är uppfriskande och anorlunda på många sätt. Samtidigt kan jag känna det som att det förblir en distans mellan min upplevda verklighet och det område Carin Noelius rör sig, d.v.s. tro väcks inte riktigt. Men jag tror att boken har mycket att ge till den som jobbar människovårdande. (Betyg:3)

DET OMÖJLIGAS GUD skriven av Gerard W. Hughes utgiven av Cordia förlag, var min första bekantskap med Hughes, varmt rekommenderad av min vän Lennarth Nilsson. I flera predikningar under våren har jag relaterat till den här boken, och det indikerar för mig själv att den har påtagligt påverkat mig och mitt tänkande Undertiteln "Om kristendomens kris och Guds närvaro" är kanske alltför tvetydig för att attrahera, men om man ger sig in i boken, som jag tror kan bli en klassiker, upptäcker man en människa som allvarligt brottas med hur livet ska levas. Konkreta, handfasta råd växlar med djupsinning analys och resonemang som har filofiskt djup. En av de större läsupplevelserna under senare tid och värd mitt höga betyg. (Betyg:5)

VIRTUAL FAITH, Tom Beaudoins klassiker fick jag äntligen läst denna vår. Harvey Cox har skrivit ett intressant förord om Generation X´s andliga resa. Förlaget Jossey-Bass har med boken bidragit till en viktig förståelse av hur vi ska förstå den generation som med rötter i 60-talets revolutionära strömningar har låtit populärkulturen forma deras religiösa tolkningar. Boken kanske förefaller lite gammaldags för den som söker ny, fräsch info om dagens andliga sökande, men den ger ett ovärderligt perspektiv på sekulariseringsprocessens inflytande i västvärlden, dess kyrkor, dess andliga mix. Jag tyckte den var mycket väl värd att läsa och mitt (Betyg:4).

COMMUNITY OF KINDNESS är två erfarna församlingsplanterares försök att sammanfatta sina erfarenheter och goda råd i en enkel form. Regal Books gav ut den 2003, och de båda författarna Steve Sjogren och Rob Lewin känns aktuella i sina försök att beskriva församlingsplanterarens mödor besvikelser, även om boken är en handledning främst för amerikaner som vill starta nya kyrkor. Den brist som finns på litteratur av det här slaget på svenska gör ändå att man överser med USA-kontexten, och tycker att den är ganska viktig. Samtidigt är mångfalden av råd lite tröttande. (Betyg:3)

THE SCHACK, som av många sägs vara en typ av John Bunyan "Kristens resa" i modern tappning har jag läst under den senaste tiden. Författaren heter William P. Young och boken är utgiven på Windblown Media. På hemsidan finns en rad information om boken och diverse projekt som kommit som ett resultat. Den är tankeväckande på flera plan, och bearbetar frågor om Gudsbild, förutbestämmelse, lidandets problem och många andra viktiga frågor för tron på ett annorlunda - och ofta befriande sätt. Jag hann igenom hela boken innan jag kunde bestämma mig för om jag gillade den eller inte. Mitt betyg (Betyg:4) visar att jag är mer än välvilligt inställd - samtidigt som den bär så stark prägel av amerikansk kultur att jag har svårt att tänka mig den översatt. Men det är den kanske redan....

Just lagt åt sidan ATT VARA MISSNÖJD ÄR EN BRA BÖRJAN, författare Bill Hybels, Libris förlag: Pris 159 Kr. Predikanten Hybels är en suverän kommunikatör på flera områden. Boken väckte dock inte så stor förväntan då den dök upp, trist som omslaget var. Men boken inspirerade mig. Den bekräftade en inomboende känsla jag burit på långe. Som Hybels säger: "Gud söker efter någon på jorden som är lika knäckt över situationen som Gud är knäckt över den i himlen". Spännande tanke - en missbelåten Gud. Det hamnar mitt i evangeliets centrum och kan vara en konkret vägledning till att förstå sitt livs stora uppdrag. (Betyg:4)

UR MÖRKET smyger sig komikern Mackan Andersson fram med en nyutkommen skönlitterär bok på Tro & Tänks förlag. I en ganska sparsmakad stil försöker han sig nu på konststycket att oroa - snarare än roa sin publik. Kanske inte så skräckfyllt att man biter på naglarna, men så där laaagom småläskigt, men gulligt på samma gång. Som odjursmamman som vakar över sina odjursbarn (nej det är inte en tonårsmamma vi talar om) och försöker hindra dom att käka människor som godis. Att Mackan kunde skriva visste vi ju efter hans "skratt-teologi" för något år sedan. Nu vet vi att det skönlitterära ligger inom räckhåll och jag vill läsa mera - och längre - och läskigare saker från Mackans dator!
(Betyg:3)


REVEAL är kanske inte riktigt en bok att rescensera så här, eftersom det främst är en undersökning som gjorts av Willow Creek då det gäller kyrkomedlemmars attityder och värderingar. Men eftersom den har såväl mycket bra text och är föredömlig då det gäller presentationer av grafisk karaktär tycker jag att jag vill nämna den här. En presentation av ett material som visar att den traditionella bilden av evangelikal kristendom i USA håller på att förändras. Kanske kompliceras, men absolut bli betydlgit mer spännande tycker jag man möter här.
(Betyg:4)

POSTMODERN KULTUR & UNGT LÄRLJUNGASKAP. Biskop Graham Cray, utgiven på Tro & Tänks förlag. Pris: 40 Kr. Hade stort utbyte av den distinkta definitionen och beskrivningen av postmodernismen i häftet. Samtidigt tycker jag det är svårt med en beskrivning av församlingens uppdrag som enbart "mot-kultur", gillar John Burkes sätt att tala om att bygga församling utifrån kulturen snarare än "för" eller "emot" den. Tyvärr tyckte jag att jag lämnades lite tomhänt när boken kom fram till praktiska konsekvenser för lärljungalivet. Jag hade gärna sett 10 sidor till som gett kött på benen och som förklarat mera tydligt varför boken riktar sig till unga lärjungar.
(Betyg;3)

KOM SOM DU ÄR är en nyutkommen bok skriven av pastor John Burke, Gateway Community Church i Austin, Texas. Corvita förlag, som samarbetar med svenska Willow Creek om bokutgivning står för den svenska utgivningen. Låt mig först säga att den delen av processen (översättning, spell check etc) känns som ett riktigt hafsverk. Trist - inte minst med tanke på att ämnet är så viktigt och anslaget så bra. Det handlar om ärlighet, om en kyrka vars längtan det är att öppet och naket möta samtidens många frågor. Här är pastor Burke modig, och kastar sig in i de frågor som människor idag stegrar sig inför; kristen och homosexuell, hur ska vi se på andra religioner mm. För dig som brinner av längtan att nå postmoderne Svensson med de goda nyheterna är detta en riktigt bra bok. Mitt låga betyg har främst att göra med den dåliga kvaliteten på översättningen och korrekturjobbet.
(Betyg:3)

HELT ENKELT KRISTEN av biskop Tom Wright har utkommit på Libris förlag. Han är teolog med stor historisk kunskap, och med en berättelse han vill förmedla. Boken ger mycket matnyttigt för den som söker ett helhetsgrepp om vad kristen tro handlar om, kan fungera lika bra för predikanter som för sökare. Spännande bildspråk hjälper till att leda tankarna in på nya banor, och gör att tron framstår som ett realistiskt förhållningssätt. Exempel: du behöver inte lära ett barn att fråga efter rättvisa. "Det är inte rättvist", kommer tveklöst över ett barns läppar. Vad har denna övertyglese för rötter? Jag blev mycket förtjust i den här boken, tycker det känns som om jag ska läsa den igen. (Betyg: 4)

UR BALANS har kommit ut i en uppdaterad upplaga.Aleksander Perski, docent och chef för Stressmottagningen har under trettio år behandlat tusentals svenskar som lider av en svår obalans mellan kroppens resurser och omvärldens krav. Högaktuell bok i ett läge när debatten pågår om sjukskrivningsrätt för dem som lider av utmattningsdepressioner och utbrändhet. Aleksander Perski ger en djupgående insikt i de frågor som handlar om hur kropp och själ samverkar i ett läge där en människa inte orkar längre. Med exempel från sin egen praktik hjälper han oss att förstå! Bonnier Fakta (Betyg: 4)

ANDENS FOLK av Peter Halldorf, Cordia förlag utgiven 2006 är en utsökt kommentar till Apostlagärningarna. För den som uppskattar Peters djupsinninga, andliga litteratur, exempelvis Drick djupt av Anden är detta ett utsökt komplement, som för dig in i Apostlagärningarnas värld på ett både kunnigt och inspirerande sätt. Halldorf tillämpar en intuitiv bibelläsning som plockar fram många av de dolda skatterna "bakom" texten; sådant som blir uppbyggligt och spännande, och leder till många aha-upplevelser. (Betyg: 4)

ATT GÅ TILL SIG SJÄLV - tolv samtal om pilgrimsvandring har nyligen utkommit på Cordia förlag. Författarinnan Agneta Lagercrantz, journalist på Svenska Dagbladet har skrivet en variationsrik och engagerande bok om pilgrimskap. Har mycket insikter och värme att förmedla. Det personliga mötet med vandrarna är det som kommer fram, medan Agneta intar en tillbakadragen position, något som hon redan i inledningen förklarar orsaken till. Birgitta Modighs berättelse från Caminon, vandringen till Santiago de Compostela, mödor och kamp och klarhet tilltalade mig allra mest, men varje samtal har sina djup. Mötet med sitt eget jag, begränsningar, rädslor och frustrationer är lärorikt. (Betyg:3)

THE SCHLEITHEIM CONFESSION, John Howard Yoder, Herald Press (Betyg: 4) Något förmätet kanske att betygsätta 1500-talets mest betydande anabaptistiska dokument som i 7 enkla, radikala teser slår fast den unika position som reformationens vänstervinge intog i fråga om icke-våld, bibeltro, troendedop mm. Yoder´s översättning med vägledande och pregnanta kommentarer gör det lilla häftet på 32 sidor med en ovanligt användbar litteraturförteckning och - hänvisnig till en viktig introduktion till anabatistisk tradition.

SANN MÄNNISKA, Wilfrid Stinissen, utgiven av Libris. Innan jag anger mitt betyg vill jag säga att boken, som blev min följeslagare på semsterresan till Turkiet blev en mycket positiv läsupplevelse för mig. Skam till sägandes har inte katolska teologer hört till mina mest frekventa inpsirationskällor, men Stinissen tog mig på en vandring i mystikens värld som tvingade mig att tänka i nya banor, gång på gång. Gudomliggörelse - i stället för helgelse - en sådan befriande tanke. Ett intressant perspektiv på den av många kritiserade förkunnelsen i Livets Ord: "Ni är gudar!" Flodbergsgruppen, Peter Halldorf, Schader dök upp bland medeltidsmystiker och ökenfäder och jag är såld. En av de få böckerna som jag bestämde mig redan innan jag läst färdigt att läsa igen! (Betyg: 5+) Läs den.

PILGRIMSLIV av Hans-Erik Lindström, Verbum (Betyg:5) En ovärderlig medhjälpare för oss som kommit att älska pilgrimsperspektiv på tillvaron. Här får du både praktiska råd mot skoskav, och en pilgrimsteologi om enkelhet och bekymmerslöshet. Staven i hand och skorna på och se ger vi oss iväg. Och glöm inte boken, den kommer du att vilja återkomma till mer än en gång!

LEWIS BREV har skrivits av Joel Halldorf på Libris förlag (Betyg:4) Med hjälp av pastor Lewi Pethrus korrespondans ges nya inblickar i den svenska pingströrelsens historia. Boken består av autentiska brev och levande berättelser om deras sammanhang. Här kommer man nära framgångarna och striderna, kollegorna och konkurrenterna. En ovärderlig inblick bakom kulisserna, som skänker kunskap både om personen, rörelsen och de processer som leder till förändring av alltsammans. Med tanke på de frågor maktmissbruk mm. som jag bearbetar på andra ställen på hemsidan får jag anledning att göra många reflektioner.

EFTERFÖLJELSE - Detriech Bonhoeffers klassiker, (Betyg:5) Boken ställer frågor om efterföljelse, nåd och lydnad på sin spets Den svenska översättningen av Ylva Eggehorn är även en språklig höjdarupplevelse. Med sin egen livshistoria som skarp bakgrundsbild, avrättad i nazisternas koncentrationsläger ett par veckor innan befrielsen, blir bkoens budskap dubbelt utmanande. En kristen martyr i vår egen tid talar, och man måste lyssna!

Gammal goding: VÄGVISARE av Magnus Malm (Betyg: 3)
Mangus, (väförtjänt vinnare av C.S.Lewis-priset i år) på Cordias förlag (253 sid).Utgiven 1990. Mycket "med i tiden" och med starkt personlig prägel. Handlar mycket om ledaren som individ, i gudsrelation, kallelseproblematik och etiska överväganden. Klok och vägledande för den som brottas med kallelsefrågan. Även om Magnus berör frågan om medarbetare, kan jag tycka att det känns som lite väl mycket av gammalt pastorstänkande över boken, och inte mycket om team, Ef 4:11-tjänster etc. Om pastorns äktenskapssituation har Magnus mycket klokt att säga, men är det kanske även här lite väl mycket manlig pastor som kommer i fråga? Boken handlar om Kallelse och Sändande, och ger mycket bra stoff för utvecklande samtal i en ledargrupp!

Jonathan Hill: KRISTENDOMENS SPÅR, Libris Förlag (Betyg: 4) är en bok som tar dig med på en resa genom århundranden av kristen historia. Här får man möta kristna ledargestalter, se hur kristendom haft påverkan på påraktiskt taget alla livets områden: matlagning, konst, transporter, musik och allt möjligt annat. Det är en bok som ger ett verkligt allmänbildande helhetsperspektiv och som ger information om sådant du förmodligen inte kände till innan. För den tid vi lever i, med en stor brist på historisk kontext, är detta en måste-bok!

ELVIS SOM HÖTORGSKONST, Bell, Marcus Förlag (Betyg:4) Möjligen ett minus för en titel som verkligen döljer boken för läsare som kan få ut mycket av den. Titeln har att göra med en berättelse i bokens inledning men den handlar varken om Elvis eller konst...den handlar om trons relevans i en ny tid.

Erwin McManus: EN BARBARISK VÄG, Marcus Förlag (Betyg:3) Vad ska man säga om en bok vars hela syfte är att utmana till en djärvare tro? Approachen är intressant - vi måste bli mera barbariska. Omdefinitionen av barbar gör den intressant, men kanske svårtillgänglig för den som inte riktigt klarar att tränga in i den frågan. Spännande och utmanande.

Dagenhusets serie "Kristna bokringen" publicerade många böcker som blivit klassiker. NY PINGST av Ivan Lundgren Dagen (Betyg:4) liknar den tidigare nämnda "Tala med andra tungor", kanske med större drag och mera perspektiv på skeendet i den karismatiska förnyelsen, som pågått i c:a 10 år när Lundgren skildrar den under en reportageresa som leder till ett 10-tal artiklar i tidningen Dagen och sedan uppföljs med boken. Speciellt intressant är ett djupare studium av hur katolska kyrkan påverkas av den karismatiska förnyelsen.

TALA MED ANDRA TUNGOR av John Sherill, Gummessons förlag 1967 (Betyg:3), en riktig klassiker från den karismatiska förnyelsens första tid. John Sherill är journalist vid Guidepost och får som uppdrag att skildra den framväxande "nya pingströrelsen" som under slutet av 50-talet börjar talas om. Den är både klassisk i sina manifestationer och ny i meningen att den griper in i de trationella kyrkorna. Välskriven och med den personliga erfarenheten som grund. Kuriosa kan vara att det var Missionskyrkans förlag som gav ut den i Sverige.

Erwin McManus UPPVAKNANDET på Marcus Förlag (Betyg:4) utmanar till ett "högre" liv - att satsa på att ta livet på djupare allvar och göra något av det som kan leda till en positiv påverkan på andra sammahang. Den tillhör kanske genren "framgångslitteratur", men är skönt befriad från att pumpa upp förväntningar och ansträngningar. McManus skriver med sin egen livserfarenhet som "back drop" och det är mycket givande. MacManus ska lyssnas på som predikant. Då menar jag rent konkret. Att höra honom tala är en viktig del av upplevelsen, och därför tycker jag hans böcker inte riktigt når upp till den förväntade nivån.

POST-CHRISTENDOM av Stuart Murray, förlaget Paternoster (Betyg:4) är en bok som (ännu inte) översatts till svenska. Den kräver sitt av läsaren när det gäller språket, men om man antar utmaningen får man en kvalitativ läsupplevelse som tar dig med från urkristendomen via kristenhetserans epok fram till dagens postkristna samhälle. Stuart har tydliga rötter i den anabaptistiska rörelsen och är utmanande och spännande sida efter sida i sin analys av var kristendomen befinner sig idag. Jag läste boken för ett par år sedan och har i dagarna återvänt till den.

David Wramneby har genom sin raka Jesuspresentation: Den där Jesus (Betyg:3) lagt grunden för något som förhoppningsvis kan bli en hel serie av småskrifter som presenterar trons grunder för en ung generation. Davids passion för Jesus, och hans önskan att kommunicera med sin egen generation känns som en stark puls i boken, utgiven på Tro & Tänk´s förlag. Ibland känner man som läsare att språket tar djärva svängar i närheten av det platta eller triviala, men Davids språkkänsla är säker och han hämtar hem poängen utan att slarvigt flörta med sina läsare. En UTMÄRKT skrift att sätta i händerna på en tonåring som funderar på vad den här Jesus-grejen handlar om, egentligen!

Philip Greenslade´s bok. A Passion for God´s Story (Betyg: 3) dök upp så där lägligt som bara kan hända ibland. Jag har jobbat en hel del med frågan om "den kristna berättelsen", vilken i postkristenhetseran närmast blivit okänd. Jag har också hyst oro för den "snuttifiering" som drabbat vår Bibelkunskap. Löstryckta bibelberättelser, personskildringar utan sammanhang och favoritverser, knyckta ur helheten har ersatt kunskapen om helhet, sammanhang och utvecklingslinjer. Därför var det med stor entusiasm jag tog mig an Greenslade´s enkla, men mycket matnyttiga presentation av storyn, över alla stories! En av huvudtankarna som jag tycker är användbar är att Gud inte i främst eller enbart är Bibelns författare, utan snarare berättelsens huvudperson. Medge att den perspektivförskjutningen hjälper till att ge en fördjupad helhetssyn på vad Bibelns ärende handlar om? Förlaget Paternoster Press har gjort en viktig insats för en postmodern bibelförståelse.

Förlaget Libris nya satsning NBT (Nya Testamentets Budskap) har kommit med första boken: SÅ RÄDDAR GUD VÄRLDEN av Hans Johansson, en kommentar över Romarbrevet. (Betyg: 4)
En verkligt lovvärd satsning där förlaget försöker att på nytt blåsa liv i det falnande bibelstudiet i vårt land. Hans Johansson förenar på ett intressant sätt pastorns, "profetens" och bibellärarens roll och skriver med dessa tre perspektiv. Kommentaren är föredömligt pedagogiskt uppbyggd och ger på sina drygt 300 sidor mycket matnyttigt material för den som vill tränga in i en text som varit och är en av kristendomens nyckeltexter.
Hans Johansson tar texten med sig in i sin egen samtid och ger den liv och utrymme på ett spännande sätt. Samtidigt kan jag ibland sakna en ännu mer levande bakgrundsteckning, framför allt av den just då i kyrkan pågående interna diskussionen mellan judaism och "paulinsk" nådesförståelse som jag skulle tro spelade en avgörande roll för mottagarna av Romarbrevet. Men jag instämmer med Anders Blåberg, EFKs missionsdirektor som säger: "Bibelkommentarer skrivna på svenska med ett så fräscht språk är vi inte bortskämda med".

Förlaget Tro & Tänk öppnar med en bok av Stuart Murray: HOPP FRÅN MARGINALERNA (Betyg: 3) Stuart Murray är samtidigt teolog, strateg och praktiskt arbetande pionjär. Hans litteratur, speciellt hans böcker om det postkristna Västeuropa får ingång tankeverksamheten hos oss som arbetar med församlingsplantering i denna del av världen. "Hopp från marginalerna" är den första av hnas böcker äversatt till svenska, och vi är många som med spänning ser fram emot uppföljning. Här får man stifta bekantskap med rader av församlingsprojekt som utmanar tron och fantasin.

KÄRLEKENS TRE FÄRGER, NFUs grundare Christian Schwartz (Betyg: 2) Den andra i raden av "färg-böcker" utgivna av NFU, Naturlig Församlingsutveckling. Det är nu fråga om det som i Gal. 5 omtalas som Andens frukt, och Schwartz följer sitt grundkoncept. De tre fägerna relaterar till hans sätt att se på treenigheten och kräver en hel del teologiskt tänkande för att man ska kunna tillgodogöra sig tankarna, men det är samtidigt en stimulerande framställning. Där finns också en övning där man ska fylla i personliga värderingar som ska leda till att du ska kunna bedömma frukten i ditt eget liv, samt behov som finns av utveckling. För den som är något insatt i NFU-tänkandet är boken relativt lätt att förstå, annars krävs det en hel del tankemöda för att komma in i tänkesättet.

FEM FELFUNKTIONER I EN GRUPP av Patrick Lencioni, en bra bok för team: (Betyg: 3) Marcus förlag har här gjort en intressant satsning på en bok om ledarskap som har ett något ovanligt upplägg. Första - och största - delen av boken beskriver på ett dramatiserat sätt hur ett företags ledarteam försöker att bearbeta de relationsproblem och den konflikträdsla som blockerat företagets utveckling. Även om personskildringen är något "stolpig" och inte så djuplodande är det ett annorlunda grepp som ger möjlighet till fördjupning och när den avslutande delen behandlar de fem felfaktornerna på ett mera teoretiskt sätt får man en bra och mera fullödig bild. Det kan vara en användbar bok som underlag för igenkännande och samtal i en ledargrupp.

En Kirunabo: DET BLOD SOM SPILLTS av Åsa Larsson (Betyg: 3) Kontakten med Åsa Larssons frikyrkomiljö i Kiruna i SOLSTORM känns så mycket mera nervkittlande för mig som gjorde min första pastorstjänst i Kiruna, startade caféet Livskällan tillsammans med en del eldsjälar och känner igen miljöerna av "pingst med turbo" som min mammas gata! Det är kul att få fortsätta att följa Rebecka och poliskonstaplarna i Kiruna. Det känns som att Åsa har god inkänning med hur man talar och agerar i de miljöerna, även om det är svårt att frigöra sig från en känsla av "schablonisering" - kvinnlig lesbisk präst mördas brutalt av hårdför gammal polis. Men, som sagt, två böcker som belyser fri- och statskyrka i Kiruna, utsatt för brutala våldsdåd, det är häftigt. Efter första boken "Solstorm" vr mina förväntningar högt ställda, och något besviken blev jag nog!