Anabaptism


Anabaptism - En kraftfull historisk rörelse med högaktuellt budskap kommer till oss från vårt förflutna.


303418_220426368069049_220415721403447_350520_986628288_n


Anabaptism är samlingsnamnet för det mäktiga skeende som för mer än 400 år sedan följde i reformationens kölvatten och blev en rörelse som vågade ta konsekvenserna av sina övertygelser. Ibland har anabaptisterna kallats för "reformatorernas styvbarn". De hade på många sätt gemensamma rötter men riktade berättigad kritik mot de stora reformationsledarna,Luther, Calvin m.fl. för att inte våga fullfölja omvandlingen av kyrkan fullt ut. Anabaptisterna ville se en kyrka byggd på frivillighet, personlig tro och en tjänande kyrka som valde korsets väg och inte maktens. Deras övertygelser fick dem att ta konsekvenserna och lida för sin tro hellre än att kompromissa. De var fredsälskande, fredssträvande vapenvägrare som längtade efter Gudsrikets fred och rättvisa, och de levde ett gemenskapsliv som fick stora konsekvenser.

Den anabaptistiska rörelsen hade sitt ursprung i den radikala grenen av den protestantiska reformationen. I Zurich 1525 började den genom att en liten grupp av människor samlades och döpte varandra. Den grupp och de som kom att följa i deras fotspår kom att bli kända som Anabaptister (ana=åter / baptism = att döpa ) därför att de trodde att kristna måste frivilligt välja att döpas snarare än som spädbarn. Tanken om troendedop förkastades av de mer moderata reformatorerna som fortfarande trodde på kristenhetsmodellen där barndopet tjänade som inträdespunkt både i kyrka och samhälle. Anabaptisterna jagades och förföljdes av både katolska och protestantiska myndigheter för deras dop av troende, men också för deras förkastande av svärdet, att svära eder och deras fokus på evangelisation. Schleitheimbekännelsen är denna unga rörelses tappra försök att under brinnande förföljelse och ofattbart maktkyrkligt motstånd. Mötet 1527 som ledde fram till nedtecknandet av dessa punkter tillhör kyrkohistoriens mest bortglömda höjdpunkter.

Idag är de Anabaptistiska rötterna glömda eller okända för många människor, samtidigt som de utgör något av det mest dynamiska och spännande i vårt kristna arv. Anabaptismen pekar tillbaka på den tidiga kristendomen och knyter an till Mästaren Jesu egen undervisning. Men den pekar också framåt och erbjuder ett hopfullt alnternativ till den Kristenhetsera som vi ser gå i graven i västvärlden, där makt- och totalitetskyrkan helt har förlorat sin förmåga att utöva inflytande. Där visar sig de anabaptistiska tänkarna och ledarna bli förvånansvärt aktuella.

På de länkade sidorna kan du ta del av material inom de angivna ämnesområdena och låta dig inspireras av en rörelse som givit upphov till den mennonitiska väckelsen, Hernhutismen, den moderna missionsrörelsen, metodismen, baptismen och som har haft stor påverkan på den internationella och svenska frikyrkorörelsen, pingströrelsen mm.

Den finländske forskaren TM Jan Edström har i en lättillgänglig uppsats gett en såväl historisk som teologisk bred översikt över den anabaptiska rörelsens framväxt, de grundläggande värderingar som burit den och dess inflytande på vår tid. Vill man börja att göra sig hemmastadd med anabaptisternas synsätt rekommenderas den varmt! Klicka här för att komma till artikeln.

Upptäck Baptismens rötter: Hjärta för de fattiga
Upptäck Baptismens rötter: Upprätta Fred och Rättvisa
Upptäck Baptismens rötter: Kyrka och Kristenhet
Upptäck Baptismens rötter: Kyrka och Makt
Upptäck Baptismens rötter: Gemenskap
Upptäck Baptismens rötter: Lärjungaskap
Upptäck Baptismens rötter: Mission
Upptäck Baptismens rötter: Bibeln
Upptäck Baptismens rötter: Slutet på Kristenhetseran
Upptäck Baptismens rötter: Nystart av Församlingar