Peringe Pihlström

Välkommen till min hemsida. DREEMS är inte en felstavning av engelskans drömmar - även om man kunde tro det. Under en intensiv samarbetesperiod med församlingsutvecklare från flera länder arbetade vi med begrepp som DEMONSTRATING, RESTORING, EMPOWERING, EQUIPPING, MENTORING och SERVING. Från de ordens inledande bokstäver fann jag ordet DREEMS som kom att bli beteckningen på hemsidan, min mailadress mm.
På den här sidan kan du fann material som handlar om församlingen. Det handlar om
återplantering, den baptistiska och anabaptistiska rörelsen, sekter och maktmissbruk i ledarskap, samt recensioner av böcker som jag själv läst och läser och försöker värdera. Genom mitt samarbete med pastor Lennarth Nilsson har frågor om pilgrimskap, Issjöa Missionshus Vänner och mycket mera som du kan läsa om på hemsidan mellan-rummet.com.
Välkommen att använda dig av materialet på den här sidan. För att kontakta mig kan du använda mailadressen
peringe@dreems.org.
Peringe Pihlström