Maktmissbruk

"Sektualisering" är kanske en träffande beskrivning av vad som händer då ledare och grupper kommer ut på den slippriga sluttningen där processen oundvikligen leder mot en allt djupare ravin av maktmissbruk, utnyttjande, förakt och instängdhet. Sekten blir en tragisk verklighet.
Kommunikationen mellan den som finns i ett sektsammanhang och den som står utanför är svår. För utomstående är det svårt att förstå vad som kan pågå i ett sammanhang som utvecklats mot kontroll och manipulation. Detta gäller speciellt om situationen tidigare varit sund och bra. Jag har därför valt att publicera några verkliga brev som beskriver de attityder som ledare utvecklar då de går in i psykopatiska ledarmönster. Breven har bearbetats så att de inte ska avslöja detaljer om vilka personer det är fråga om. Det är oviktigt. Det väsentliga är att få del av hur tankemönsren förvanskas och det otänkbara blir acceptabelt.Detta så att du kan bli till hjälp att nå dem på insidan.
Ett brev till en god vän
Ett erfarenhetsdokument om G12
Testa med hjälp av påståendena var er grupp befinner sig
En pastor berättar
Ladda hem Edin Lövås' fantastiska bok, som jag funnit mycket användbar
Om en ledares ovilja att ta itu med personliga problem
Avslöjande detaljer om hur manipulation och kontroll fungerar