Peringe Pihlström

Under de senaste åren har jag arbetat med sektfrågorna och de manipulativa grupperna ur flera aspekter; personliga upplevelser, möten med människor och studier av en hel del av de böcker som kommit ut. Min avsikt har varit att försöka publicera detta i bokform, men nu har jag valt att under rubriken "Fly för Livet" lägga ut texterna så här i stället. Här finns de avsnitten presenterade som jag ställt samman och de står till ditt förfogade för läsning. De hör samtliga in under copyright-bestämmelser…..