Vår tids apostlarörelse och dess problem

Sedan den här sidan tillkom på min hemsida har diskussionen som pågår i Skandinavien om apostolisk tjänst, apostoliska nätverk och vad det är att vara en apostel, vilken myndighet och uppgift han har etc. ökat.
Jag har en personlig erfarenhet av apostoliska nätverk.. Det är inte med någon särdeles stolhet jag presenterar denna min bakgrund, men jag skulle önska att väcka tankar, debatt och reaktioner innan alltför många har hamnat för djupt inne i de här mönstren.

Min övertygelse är att det går fel i apostoliska nätverk, inte p.g.a. den mänskliga faktorn, utan på grund av modellens bristfällighet. Jag ställer ett antal artiklar till förfogande. För att inte skapa missförstånd vill jag sammanfatta min övertygelse om apostlauppgiften på följande sätt:

Jag tror på behovet av ett entreprenörskap och en målmedveten banbrytande tjänst i kyrkan speciellt inom församlingsplantering och krosskulturellt arbete – men jag tror inte det ska ge den personen ensam beslutsrätt och ett totalt mandat för det han är involverad i.

Jag tror på att församlingens huvud är Kristus och att människor ska underordna sig varandra och de tjänster som i olika situationer är i verksamhet – men jag tror inte på ett oinskränkt enmansledarskap som totalt kontrollerar beslut, resurser och strategi utan att medlemmarna har möjlighet till insyn, frågor och bejakande.

Jag tror på att apostlar finns idag som tidigare i kyrkohistorien givna som gåvor till församlingen – men jag tror inte att de intar någon särställning eller har en högre grad av auktoritet än andra tjänstegåvor, exempelvis herden, läraren, profeten

Jag tror på att initiativkraften i en apostolisk tjänst kan leda till nya landvinningar och plantering av kyrkor – men jag tror inte att det faktum att aposteln planterat innebär att han för all framtid utövar auktoritet över det han varit med om att starta.

Jag tror på att unga, framväxande ledare behöver en mentor och vägledare som hjälper dem framåt – men jag tror inte på den osunda maktposition som apostlar intar då de byter ut mentorskap mot myndighet och kontroll.

Jag tror på apostolisk spetskompetens som tar sig uttryck i att någon står i ledningen för ett team – men jag tror inte att det ger honom rätt att trycka ner, avskeda eller abortera andra ledare ur sitt team bara för att de inte tycker lika som ledaren.

Jag tror på att Guds styrelseskickär hans eget och han ger av sin auktoritet åt vem han vill – men jag tror inte att den auktoriteten visar sig i makt, manipulation och kontroll utan i kärleksfullt utgivande, tjänande och förlösande av andra till tjänst.

Här följer en rad artiklar som jag skrivet på temat. Jag kommer också succesivt att lägga ut en del material som andra har sammanställt.
Ett vittnesbörd om vad som präglar den nya apostoliska rörelsen
Apostolisk stil
En ny samfundsmodell