Bakgrund


Det finns en visionär längtan som ligger till grund för DREEMS. När jag i olika sammanhang har resonerat med pastorer, ledare, konsulter och vänner omkring hur ledarutveckling och organisationsförändringar kunde ske inom olika idéburna frivilligorganisationer, främst inom den kristna kyrkans sammanhang där människor möts utifrån ett personligt engagemang såg jag en del behov . Grundad på en ny förståelse av behovet av en relationsmodell för träning och vägledarskap ville jag pröva nya vägar. I samverkan med Leif Fokking, Virksomhedsrådgiver, EVU, och Joe Lafferty, Lifetree UK tog vi fram de första skisserna år 2001. Vårt arbetsnamn blev DREEMS, /demonstrating, releasing, equipping, empowering, mentoring and serving/.
Sedan dess har DREEMS funnits där som en idé och dröm och under 2004 skapades organisationen/föreningen. Från 1 oktober 2004 är jag, Peringe anställd som pastor och konsult och ägnar sig åt att arbeta med de tankar som ligger till grund för DREEMS.

Områden


Genom DREEMS vill jag erbjuda tjänster inom områden som ledarutveckling, mentorskap och träning. Det kan även gälla organisationsutveckling och organisationslärande. Med hjälp av församlingsväxtmaterial kan jag stå till tjänst med församlingsprofiler och handledning i förändringsprocesser. Om du är intresserad av att få kontakt för att samtala om det upplägg som kan vara aktuellt i ditt sammanhang, eller inbjuda till medverkan i er kyrka eller organisation, skriv till peringeatdreems.org

Organisation


Föreningen DREEMS är en ideell förening som erbjuder medlemskap till personer är intresserade av DREEMS vision.