.millenium park
Senast tillagd artikel:

Det viktigaste mötet för mänskligheten


...................................................................
Jesus skilde kyrkan från staten
Vertikalt Ledarskap
Konspirationsteorier och HBT
Ett löjets skimmer över församlingsmötet
Kyrka med politiker i spetsen
Ett nytt kristet landskap eller mera av samma gamla....?
Homosexullas rätt till medlemskap
För stor för Märsta
Tro hos Skavlan
Bruden i smutsen
Människosplågodiskussionen
En dröm om Guds Rike
Nedmontering - eller tillfälliga kriser
Som apostlar kring en sockerbit
Not sooo Lone StarDet viktigaste mötet för mänsklighetenVarför har evangeliska kristna, speciellt på den karismatiska sidan, så lite att säga om miljöhoten? De närmaste veckorna samlas tusentals människor i vårt sydliga grannland för att delta i det en del kallat "mänsklighetens viktigaste möte någonsin". Copenhagen 09 kan bli en milstolpe i kampen för miljöns överlevnad, den globala uppvärmningens vågbrytare och ytterst sett mänsklighetens fortsatta möjligheter att existera på det här klotet, det tredje från solen. Och visst finns det kristna röster i kampen för miljön. Sveriges Kristna Råd har hört av sig i en uppmaning till vår regering att ta mer kraftfulla initiativ. Påven har gjort uttalanden, och en rad kyrkoledare har hört av sig. Men ibland tycker jag det är förvånansvärt tyst bland kristna på den evangeliska sidan, eller har jag fel? Har kristna som vill ta sin tro på allvar, som tror på Bibelns samlade budskap och som förväntar sig Guds Andes verksamhet på en daglig, upplevelsebar nivå inget att säga om den katastrof som hotar att spola landmassor ut i havet, översvämma områden där jordens fattigaste redan kämpar för sina liv eller orsaka förödande torka i områden där barnen och kvinnorna står i första ledet att drabbas? Finns det orsaker till denna tystnad så kanske den ligger i teologin. När jag samtalade med en kristen ledare från en kyrka i det här ledet häromsistens fick jag, lite oväntat, som svar: "Det enda jag vet är att varje gång jag läser och hör om miljökatastroferna känner jag mig tacksam över att veta att Jesus snart kommer tillbaka!" Det kanske kan ses som en extrem ståndpunkt, eller finns det en undergångsteologi i vissa kretsar som liksom blir en bindel för ögonen på människor i de sammanhangen. Jag har mött unga kristna som sagt till mig att de känner det sorgligt att de, när deras kompisar ivrigt och engagerat diskuterar framtidsfrågorna och är beredda att gå till aktion, inte tycker de har något att säga som kristna. De har inte utrustats med argument för varför en kristen människa med evangelikal bakgrund kan vara djupt engagerad förmorgondagens viktigaste frågor. Jesus ska komma tillbaka, men var det så han menade med de orden om att lyfta sitt huvud och vänta på befrielsen? "Jorden och mänskligheten må gå under, bara jag och de mina klarar oss?" Finns det möjlen inte ett mer kreativt förhållningssätt? Här är några ganska självklara skäl till kristnas miljöengagemang:
1. Skapelsetro
"Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare". Den tron innebär en syn på den existerande skapelsen i dess ofattbara skönhet, vidd och kraft som djupt andlig. Varför är det främst vetenskapsmän med oklar eller ateistisk livsuppfattning som suckar av återhållen rörelse eller får tårar i ögonen när Hubbles-teleskopet avslöjar nya, okända världar eller när en blommas sköna kronblad avbildas? Miljökampen är djupt andlig för många som inte sitter i kyrkan en söndagsmorgon, men väl på en kobbe i skärgården med termosen och Helly Hansen-jackan och upplever soluppgångens andlösa - men inte andelösa - skönhet. Varför har vi så få skapelsemässor, gudstjänster vid solens uppgång, månvarvsandakter? Tror vi inte länge att Gud, oavsett tillvägagångssätt, är den som öppnade sin mun, sade och det "vart"?
2. Skapelseansvar
"Råd över..." var arbetsbeskrivningen den första människan fick när Gud placerade henne på jorden. En god förvaltare tar ett ansvar för helheten, ser till hur förvaltningen påverkar - och drabbar -dem som står under förvaltarskapets påverkan och ändrar sin strategi för att inte i onödan skapa lidande. Det förvaltarskap som mänskligheten under de senaste 150 åren visat upp, samtidigt som evangelikal kristendom svept fram över världen och har ofattbart snabb tillväxt inte minst i de underutvecklade länderna, har fört oss till en av de mest riskfyllda situationerna i mänsklighetens hitillsvarande historia. Har den väckelsekristendom som säger sig värna om den enskildes räddning gått så i armkrok med kommersialsimen och kortsiktiga materiella vinstintressen att den inget har att säga om ansvaret för att jordens många arter, av vilka människan är en, ska få en chans att leva och överleva?
3. Dessa mina minsta
Uttrycket kommer från Jesu tal i Matt 25 där det sägs att mänkligheten ska ställas till doms inför Människosonen med utgångspunkt från "vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta". Här räknar Jesus upp ett antal kriterier: sjuk, i fängelse, naken, hungrig, och hävdar att de som likgiltigt ignorerat dessa, har struntat i Herren själv. Bilderna från de av torka och svält drabbade områdena i världen når oss i vardagsrummens julvärme och ljus, medan vi ivrigt sliter upp papperet från ännu en onödig julklapp. Vi zappar över till en mer underhållande kanal, det känns ju så jobbigt att bli påmind, för man kan ju ändå inget göra? Är det inte underligt, att kristna i de rörelser som mest ivrigt hävdar trons mirakulösa kraft till förvandling på det personliga planet nästan helt saknar tro för att människorna skulle kunna förändra den värld vi gemensamt lever i. Utanför varuhusen kokar Frälsningsarméns grytor för Sveriges hemlösa och resurslösa, men var kokar grytorna för miljöflyktingarna, de minsta barnen som drabbas ofattbart hårt av vattenbrist, torka och svält i miljöförstöringens spår? Vilka second hand-butiker i kyrkornas regi blir först med en skarp miljöprofil där vårt överflöd och vår överkonsumtion blir utmanat med utgångspunkt från omsorgen om dem som drabbas av dem.
4. Jesu återkomst - ett hopp
Hoppet är människans största kraftkälla och tillgång. Profetians hoppfullhet får inte gå under i en överbetoning på katastrof- och undergångsteorierna. Det är möjligen Hollywood som kan få syssla med katastroffilmer och undergångsscenarier. Om världen går under är det inte Guds plan, men vårt misslyckande med att ta till oss profetians innebörd. Att lyckas, tillsammans med Gud, att vända en olyckans och katastrofens utveckling, måste vara den största segern. Därför skulle vi kristna behöva samals de här veckorna i bön för våra världsledare, samlade i Köpenhamn för att besluta om våra barns och barnbarns överlevnadsmöjligheter på den här planeten. Vad behöver vi be om?
a) Att inte fruktan för framtiden får förlama oss som mänsklighet
b) Att inte girighet och materialism får förblinda oss så att vi inte inser allvaret i vår situation
c) Att solidaritet och kärlek till de svagaste, de mest drabbade får leda oss till osjälvisk offervilja
d) Att inte de stora statsmakternas relativt små konflikter får förlama oss i sökandet efter en hållbar lösning

Jesus skilde kyrkan från staten


Skulle Jesus ha kunnat dömas till döden och avrättas i ett sekulariserat samhälle? Man kan tänka sig trakasserier och förföljelser, men en dödsdom för hädelse skulle inte kunna utdömas i ett sekulariserat samhälle. Läs min ganska långa artikel om varför jag tror på kyrkans skiljande från staten.

Vertikalt LedarskapJag har arbetat mycket med frågor ledarskap. Här är min senaste artikel, med ett försök att beskriva vad som skett under 1900-talets senaste del och vad som idag kännetecknar många nya församlingsbildningar. Den karismatiska förnyelsen i Sverige blev inte det kraftfulla genomslag som den fick i andra länder, främst de anglosaxiska länderna.

Jag ska försöka skissera hur jag ser en utveckling av ledarsyn och strategier för nätverk i efterkarismatikens värld.


Konspirationsteorier och HBT


Lite av det akuta vågskvalpet runt kyrkomötets beslut om könsneutral vigsel har lagt sig och det kanske är dags att börja dra lite slutsatser och kika på det större och mer långsiktiga perspektivet i bakvattnet av detta, på många sätt olyckliga, beslut. I den här artikeln försöker ajg dra slutsatser om HBT-rörelsens samhällsvision.Ett löjets skimmer över församlingsmötet


Hur Historisk gårdagens omröstning i Svenska Kyrkan om vigsel för samkönade par egentligen var kan man ju undra över. Det får väl "historien" utvisa. Dagarna innan lyckades ju baptisterna sno åt sig det historiska initiativet och bli först med att som församling godkänna vigselrätt för samkönade. I Norrmalmskyrkan, Stockholm, små-kuppade c:a 10% av församlingens 266 medlemmar igenom ett beslut i ett uselt besökt församlingsmöte - men vad är nytt med det?


Kyrka med politiker i spetsen


Inför kyrkovalet i september ställer man sig ganska många frågor om den kyrkostruktur som finns kvar, trots kyrkans skilsmässa från staten för nästan 10 år sedan. Jag undrar....

Boken som försvann


Härom sistens blev jag så utmanad i ett samtal med en god vän om bibelläsning och bibelkunskap i Sverige att jag började söka information. I den här artikeln redovisar jag en del av det jag fann. Jag tror det är riktigt att kalla BIbeln "boken som försvann"! Klicka på rubriken.


Det har hänt något med Vineyard. Här är min reflektion om det.
Så var det bestämtHär är mina frågor till de tre samfundens teologiska grupper som nu ska jobba för att få fram ett förslag som kan leda till ett nytt kyrkosamfund. Klicka på rubriken!

Ett nytt kristet landskap?Ja, det skulle kunna hända att svenskt andligt landskap blir drastiskt förändrat nästa vecka. Om baptister, missionare och metodister beslutar sig för att lägga sina respektive samfund i gravens vila och låta ett nytt kyrkosamfund uppstå, då går en plan i verkställighet som påstås ha rötter tillbaka till 1905. OCh då kanske man kan säga att "bättre sent än aldrig". Klicka här för fortsättningen.Homosexullas rätt till medlemskapDen diskussion som väckts av EFK-församlingen Saron kommer kanske som en överraskning för många. Het och med många inlägg, men kanske lite ensidig. Jag är en revoltör mot dagens frikyrkomodell som jag tror andas sin sista suck i efterkristendomens Sverige. Här är mitt inlägg!
Glad att få döpas och bli medlem, kanske det kompletterar bilden av medlemskap som annars känns ganska trist i den här debatten. Kolla glädjefnattet.


Här dyker Jorge ner i dopgraven from dagen on Vimeo.


URBAN EXPRESSION
ett hoppfullt, fräscht sätt att tänka församlingsplantering i en After-Christendom-värld.


För stor för Märsta


En kommentar till intervjun med Johannes Amritzer.

Tro hos Skavlan
Fredagenskvällens talkshow hos Skavlan i TV1 blev ett lågvattensmärke för den majoritet av svenskarna som har en tro på en andlig verklighet. Här fick ateismens företrädare Stellan Skarsgård oemotsagd uttala sig nedlåtande om tro, Gud, andlighet och troende på ett sätt som överraskade dom flesta. Jag har reagerat!

Bruden i smutsen


I Filadelfia Knutby har man en speciell undervisning om Kristi Brud, en undervisning som man säger är ett experiment, ett försök att pröva om det finns andra sätt att se på den urkristna tanken om kyrkan som Bruden. Man säger sig bland annat ha prövat tanken om "bruden" kan vara en enskild individ, en jordisk kvinna som i det himmelska riket ska sammanvigas med Kristus som brudgum. Det finns flera indikationer som pekar på att det är denna slutsats man kommit fram till. Läs hela artikeln här.
Ett nej till påtvingad myndighetsutövning
En kommentar till den diskussion som pågår om att avsäga sig vigselrätten.Kommentarer till dramadokumentären om Knutby

Första avsnittet av Knutby - Vägen hem sändes i SVT i torsdags. Fortsättning följer i en serie på totalt tre program. Kanske är en sågning av programmen därför lite tidig, och jag ska med intresse även se de följande. Första avsnittet var rörigt. Bakgrundsbeskrivning obefintlig, personbeskrivning ytterst ytlig och mest baserad på att du förväntades veta vilka personerna var och stod för utifrån det massiva mediepådrag som varit igång de senaste fem åren. Mest spännande tycker jag det var att lyssna på predikningar som återgavs, med mimande (duktiga) skådespelare. Jag har tidigare läst och hört utdrag ur predikningar av Helge, Åsa, Gembäck och en del andra, men nu lyssnade jag med ett visst nyväckt intresse och blev förundrad. Här kan du läsa mina reflektioner. Jag har på hemsidan ett ganska stort material om sekter och kontroll. På hemsidan Liv i Frihet kan du hitta en hel del av intresse.För livets skull
Margaretha Sturesson har just kommit med boken "Om det så skulle kosta mig livet". Denna nyutkomna utlämnande biografi berättar på ett utlämnande sätt om de förödande konsekvenser det kan få för en person och familj som hamnar i klorna på ett ledarskap som bär alla kännetecken av manipulation, despotism och manipulation.
Här är länken till boken om Margarethas erfarenheter med Kristet Center Syd.


Om Darwins GudstroI dagarna är det 200 år sedan Charles Darwin föddes, och 150 år sedan hans bok om arternas uppkomst publicerades. Det ger anledning att reflektera över vilket fundament denna publikation helt i onödan blivit för den sekulariseringsprocess som kom att prägla 1900-talet. I onödan, därför att den egentligen har oerhört lite att säga om förhållandet tro - vetande. De stora frågorna kring livets mysterium och uppkomst på vår jord kvarstår. Evolutionshypotesen har inte i någon egentlig mening ändrat på detta. Inte heller har den förmått att besvara de frågor man kan ställa, oavsett vilken livsåskådningsmässig syn man, om hur fossilfynden, sprången i utvecklingskedjorna eller arters samtida uppträdande i de fossila fynden ska förstås. Det kan vara av intresse att så här i jubileumstider citera Darwin själv: "En annan källa till tron på Guds existens, en tro som inte är en följd av känslor utan av rationellt tänkande, förefaller mig vara av långt större vikt. Det är den utomordentliga svårigheten eller rättare sagt omöjligheten som är förbunden med att föreställa sig denna vidunderliga och förunderliga värld, med människan och hennes möjlighet att se långt tillbaka och långt framåt i tiden, som resultatet av slumpens tillfällighet eller nödvändighet. Sådana tankar tvingar mig till att se en första orsak hos ett rationellt förstånd, som för en del liknar människans, och jag är då närmast teist. Denna övertygelse hyste jag, så vitt jag kan komma ihåg, den gången jag skrev 'Om arternas uppkomst'..."(Charles Darwin: 'Liv och brev' del 1, 1889, sid 354)


MänniskoplågaMed största bestörtning, med ilska och chock sitter vi framför TV:n och hör gässen skrika i dödsångest i plockarnas obarmhärtiga händer. Dunen yr och fågeltortyren fortsätter. Många har hävdat att finanskrisen är kapitalismens djupa sjuka. Ju mer jag betraktar de konsekvenser på samhället, djuren, miljön, klimatet, barnarbetarna etc. som orsakas av marknaden tycker jag snarare att den etiska katastrof vi styr emot är det isberg under den synliga ytan, som sakta men obevekligt skär upp marknadskrafternas stolta, osänkbara skepp.
Läs reflektionen i sin helhet härPå besök i DundeeFör nu nästan två månader sedan fick jag chansen att besöka Community Church i Dundee. Mina kära vänner Joe & Chris Lafferty hade inviterat mig att vara med när församlingen skulle genomgå en viktig förändring; insättande av ett ledarteam bestående Joe, Gary och Kerry. Jag hade en verkligt berikande helg hos dom och fick chansen att dela Guds ord med församlingen utifrån Ps 137 och Jer 29, "How can you sing the Song of the Lord in a foreign land?" Du kan lyssna på predikan här.En dröm om Guds Rike på Baptistsamfundets expeditionI Adventstid har jag haft anledning att reflektera över hur detta annorlunda Gudsrike skulle kunna gestalta sig. Utmaningen att vara annorlunda när massuppsägningen knackar på. Här finns texten tillgänglig om du är intresserad! De anställda har nu kommit med en begäran om omförhandlingar innan så vittomfattande beslut tas. Frågan är vad missionsstyrelsen kommer att svara.


Baptister bantar inte - de skär ner!Tajmingen i nyhetsflödet kanske är den största orsaken till att få tycks ha uppmärksammat nyheten om de dramatiska nedskärningarna som sker inom Baptistsamfundet åtminsotne om man ska tolka bloggandet på det sättet. När baptiserna skär ner är det inte enbart kansli-personal som får gå. Det är den operativa verksamheten som drabbas allra hårdast. Brommadialogen, Harry Månsus skapelse, som varit samfundets profilverksamhet hotas av snar nedläggning. Det pionjära arbetet med nystarter och omstarter likaså. Tjänsterna som ska ansvara för arbete med pastorsrekrytering, församlingsvård och utbildning minimeras. Och det internationella arbetet, en av Baptistsamfundets pärlor är på väg att försvinna. Hur samfundets styrelse tänker sig att kunna behålla allal verksamhetsgrenar som finns idag, och att man i den nya organisationen ska klara allt som gjorts hitills är svårt att förstå. Det är en dramatisk nedskräning, och flera nyckelområden kommer att få stryka på foten.
En nedskräning har varit på tapeten länge. Under flera av senare års konferenser har det stått klart att samfundet levt över sina tillgångar. Och gör man det kommer verkligheten ikapp en. Det är vad som hände i USA när finanskrisen startade. Ett land med 1000 miljarder dollar i underskott kan inte bara fortsätta. Något måste ju hända. Nu står Svenska Baptistsamfundet inför ett verkligt stålbad. Ska börsen åstadkomma det som inte Lewi Pethrus och John Ongman förorsakade? Ser vi Svenska Baptistsamfundets avslutningsvarv i Sverige, redan innan ett nytt kyrkosamfunds födelse avslutar baptistsamfundets historia i vårt land? Frågorna hopar sig.
Det är församlingarna som är Baptistsamfundets hjärteangelägenhet, och för de lokala församlingarna sker naturligtvis ingen större förändring. Annat än för dem som genom stöd från de stora fonderna, som nu i börskkrisens tid förlorat mycket umpf. Konsekvenserna är ännu oklara, men stora förändringar väntar också där.

Nedmontering - eller tillfälliga kriserUnder min tid som pastor (sen 1972) har svensk frikyrka halverats. Antal församlingar, antal medlemmar etc. Även om det är svårt att veta hur ekonomin ser ut i reella termer kan det finnas goda skäl att tro att den minskat med mer än hälften. Detta faktum måste väl också synas någonstans? Det får naturligtvis praktiska konsekvenser. Och vi har väl inte varit särskilt kreativa att skapa nya möjligheter att bygga sundare ekonomi i församlingarna heller?

Superapostlar i LakelandKarismatikens stjärnpredikanter som formar sina apostoliska sfärer omkring sig har mycket förklaringsjobb att göra för att reda ut vad det egentligen handlar om. Till dess finns det anledning för oss andra att hålla försiktig distans till apostlarna. Eller som min gode vän pastor Lennarth sa häromdagen: "Se upp så att den som vill lägga händerna på dig inte också lägger vantarna på dig!"

Skrivet om Livets Ord


Det har skrivits en del om Livets Ord, med anledning av deras 25-årsjubileum. Det har bl.a. förekommit 7 artiklar i Dagen.
Många bloggare har kommenterat. Här kommer en liten länge uppsats från min sida. Den kan läsas som en pdf-fil som du kan ladda ner här.DEN DÄR VÄCKELSEN


Senaste tiden har mycket sagts och skrivits om VÄCKELSEN. Här kommer en annan bild....


_____________________________________________________________


Aktuell dopdiskussionEn dopdiskussion i tidningen Sändaren som jag drog igång med en artikel i februari har väckt visst intresse. En rad inlägg, till stöd eller till motstånd mot min syn har dykt upp. Är du intresserad av mina artiklar kan du klicka på länken och läsa dem, artikel 1, artikel 2.

_____________________________________________________________

Anabaptisternas grunddokumentDen ursprungliga anabaptismen från 1500-talet och framåt med dessa radikala förfäder och föregångare som fann sina rötter i en kristendom som känns högaktuell idag.
John Howard Yoder översatte Schleitheim-bekännelsen till engelska i början av 1980-talet. De sju tester som en skara anabaptister formulerade 1527 står sig bra. Jag har börjat ett översättningsarbete och kommer att lägga ut Schleitheim-bekännelsens teser på svenska på sidan Vad är Anabaptism?: Schleitheim-bekännelsen. Vi får se hur snabbt jag lyckas översätta, och bifoga Yoders kommentarer, men jag tror du kommer att finna detta intressant.


_____________________________________________________________

Läsvärt och betygsattUnder rubriken Böcker finner du korta sammanfattningar av aktuella böcker jag läst. Jag betygsätter böckerna 1 till 5.

______________________________________________________________

På sidan Preacher Man hittar du Peringes aktuella reflektioner över aktuella teman!______________________________________________________________

Lite om vad du hittar här....Med Föreningen Dreems vill jag arbeta med frågor om mentors- och handledarskap, församlingsledning, ny- och omstarter av kyrkor och sprida material som sammanställts som har relation till dessa frågor. Peringe Pihlström heter jag som står ansvarig för Dreems´arbete och har skrivit det mesta av det material som finns tllgängligt på den här hemsidan.

Intresserad av några andra hemsidor som relaterar till Dreems´ arbete?

Slow Church - om ett nytt förhållningssätt till andlighet.

I Mästarens Ljus om nyandlighet.

Maktmissbruk och osund kontroll är frågeställningar som jag bearbetat en hel del. En del besöker Dreems hemsida just för att få fatt i det materialet. Artiklarna om Apostlarörelsen är också speciella, och bygger till stor del på egna erfarenheter.