Preacher Man reflekterar

Myternas tid

Sökandet efter visdom pågår. Myterna är många, de stora konspirationerna lockar. Narnia, Da Vinci-koden, Arn-serien, Sagan om Ringen-triologin, Harry Potter, se där några av samtidens tilldragande berättelser. Kanske "The Conspiracy of God" (Dallas Willard) - Guds konspiration - är ett mera adekvat uttryck för vad Guds RIke står för än tanken om en monark, riddare och knektar, väna jungfrur och imperialistiska anspråk - sådant som kan rymmas i begreppet "Rike" om vi nte tydliggör vad det handlar om. Det är idag poeternas, de visas tid. Låt oss vara glada över det. Vissa saker är alltför betydelsefulla att tala om för att använda det vetenskapligt mekanistiska språket. Vi behöver det poetiska som en framkomlig väg. Kanske din söndagspredikan inte behöver heta "predikan", utan "visdomsord", "livsvisdom". Varför inte försöka hitta församlingsmedlemmar med verklig gåva att "berätta" och sätta dem i en cirkel på plattformen och låta dem berätta? Kanske inte de enkla framgångskoncepten - dela med sig av livserfarenheter som gett dem livsvisdom.
Nyckelord för predikanten i 2000-talets upptakt är "Upplevt", "Äkta", "Indragen", "Påverkad".