Preacher Man reflekterar

Kristna och SD

Nu är det dags att reflektera kring kristnas förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna. I tidningen Dagen finns två intressanta artiklar. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226868" target="_blank">Docent Magnus Hagevi redogör för undersökningar som visar på några viktiga fakta:
1. SD är "underrepresenterade" bland frikyrkliga, KD starkt "överrepresenterade. Det innebär att den av media ibland insinuerade konservativa samsynen mellan KD och SD inte föreligger. Kristdemokraterna är inte ett vägröjarparti för främlingsfientliga krafter. Det är viktigt att slå fast. Den marginalisering som skett av frikyrkan under senare årtionden har också lett till att ökad okunskap, och därmed följande fördomsfull rädsla. Intervjuer med unga i Väst-Europas storstäder pekar på omfattande fördomsfullhet mot kristna. Så tror t.ex. 91 % av 16-29-åringarna att kristna är emot homosexuella. Kristna är fördömande tror 87%, och 85% anser att kristna är hycklare. Denna okunskap, som även gäller andra trosgemenskaper, muslimer, Jehovas Vittnen, buddister etc. bäddar för de fördomar som vi nu ser slå rot över hela Europa. Sekularismens agenda har ett högt pris, något som även Humanisterna borde beakta i det offentliga samtalet.
2. SDs negativa syn på frikyrkliga framkommer kanske också genom att de avser att återinföra statskyrkan i Sverige, om de får makten. Det finns en obehaglig koppling från nazi-tiden mellan de stora nationskyrkorna och rasismen. Det skulle dröja länge innan de stora tyska kyrkorna började uppbåda något motstånd alls mot nazismen. I efterhandskonstruktioner hävdar man visserligen att det fanns ett motstånd, och man gör stor sak av de framstående kristna ledargestalter som likt Dietrich Boenhoeffer gjorde aktivt motstånd, men faktum är att han representerar en verklig minoritet. Katolska kyrkan tillät exempelvis Adolf Hitler att behålla sitt medlemskap i kyrkan till sin död. I sin bestseller http://www.imdb.com/video/wab/vi631374617/" target="_blank">"Constantin´s Sword" går den tidigare katolske prästen James Carroll på ett svidande sätt till angrepp på den våldsspiral som i korsets tecken drabbat inte minst judarna.
Den radikala vapenvägrande tidiga baptismen sågs som ett hot mot statens våldsanvändning i Jesu namn och med kyrkans välsignelse. Där uppstod en konflikt, där kyrkor som såg våldsvägran som en naturlig del av efterföljelsen av Jesus blev hårt trängda.
I eftertänksamhethttp://www.imdb.com/video/wab/vi631374617/" target="_blank"> http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226869" target="_blank">lyfter Håkan Arenius fram den rädsla och det obehag som nu kryper in på bara skinnet, men som nu inte får lamslå oss i samtalen människor emellan. Det är viktigt. Jag efterlyser ett snabbt och starkt initiativ från kyrkor på lokalplanet. I de kommuner som nu stirrar det faktum i ögonen att mellan 10-20 % av innevånarna beslutat sig i främlingsfientlig riktning behöver kyrkorna ställa sina krafter och erfarenheter till förfogande för att tillsammans med politiker som baserar sina ställningstaganden på en humanitär grund skapa fora där  samtal kan föras och trygghet återställas. De som känner en stor oro idag, när partier med en agenda som innebär att man åter vill kasta dessa människor in i en oviss framtid vinner insteg både på riksplanet och i kommunerna behöver de kristnas stöd. Våra politiska företrädare står nu inför en stor utmaning. Kyrkorna är en viktig regional tillgång med erfarenhet av att skapa mötesplatser, leva i våra församlingars mångfald samt arbeta med attitydförändringar och skapa en fast värdegrund.