Preacher Man reflekterar

Logos dör och uppstårOch Ordet blev kött. Detta LOGOS går hela vägen till en smärtsam död på Skallen, smakar avrättningsredskapets fasansfulla smärta. Ordet dör. Skaparordet. Det eviga LOGOS har nått sin slut. På sjunde dagen, fullkomlighetens dag. Efter sju kommer inget mera. Det är över. Det är tyst - Ordet har tystnat.

Det börjar vid dagbräckningen. Uppståndelsen och Livet talar. Skaparordet som utgår av Fadern träffar döden och den dör. Den förstfödde från de döda framträder och har ett ord som vi måste hålla fast vid då allt annat går under.

Det är inte så underligt att kriteriet för att bli accepterad i de första vittnenas skara var att man sett Jesus levande efter utståndet lidande. De såg Ordets kött återväckt och levande. Det var deras budskap. Det är förkunnelsens centrum. Christos och Anastastis var så intimt förknippade i Paulus predikan att de som hörde honom trodde han talade om ett gudapar.