Preacher Man reflekterar

Vad heter Rondellhund på arabiska?

I fredags gick Reinfeldt ut och kommenterade rondellhundskrisen, orsakad av Nerikes Allehandas publicering av Lars Wiiks teckning av profeten Muhammed. Statsministerns märkliga uttalande löd: "...vi har varit väldigt måna om att Sverige ska vara ett land där muslimer och kristna, de som tror på gud och de som inte tror på Gud, kan leva sida vid sida i ömsesidig respekt." Jag måste säga att det är ett uttalande som försöker dra in dem i konflikten som inte har ett dugg med den att göra. Bäste statsminister, det handlar inte för ett ögonblick om huruvida kristna och muslimer kan leva i ömsesidig respekt. Det har vi gjort och gör sedan lång tid tilbaka. Den kristna minoriteten i Sverge känner sig på många sätt i samma läge som muslimerna. Under de senaste tio åren har det blivit allt mer ok att utsätta Gudstroende människor för smädelser, och att förlöjliga deras tro och de gestalter de håller heliga.
Var snäll, Fredrik Reinfeldt, och håll dig till saken. Det är det sekulariserade Sverige och Väst som har problem att begripa sig på att människor kan hålla något så heligt att det går utanpå värderingar som vi i Väst lärt oss har absolut dominans. När Humanisterna och ateister i Sverige gör allt för att förskjuta religionsfriheten till historieböckerna är det ett bevis för att något har skett som vi inte kan svepa undan med statsministerns ord.