Preacher Man reflekterar

Nytt...och inte fullt så nytt om predikan

Välkända profilerna Bo Brander och Göran Skytte har i dagarna kommit ut med "Ett år med Jesus" predikningar och samtal i två volymer. Intressanta personer och intressanta reflektioner.Oavsett om du alltlid har samma teologiska modeller eller ej så finns här befriande språk och rika bilder att ta till sig av. Föredömligt rak behandling av texten utan att väja för svårigheterna.
Den fina boken av Runar Eldebo om predikan "Det homiletiska rummet" lyfter och uppmuntrar i en tid då många lägger ner predikan som en förlegad "konstart". Han säger bl.a. "Jag tror att man måste ha hört en god predikan för att tänka positivt och konstruktivt om predikan". Då tänker jag att det finns en hel del kyrkobesökare som inte fått den chansen. I det konkurrensutsatta läge predikan befinner sig tycker jag det finns en slags "ursäkta-mig"-mentalitet. Predikans auktoritet förväxlas med att predikanten är auktoritär. En bekant predikant annonserade sin egen predikan som att den skulle bli "utmanande förkunnelse av ......" - kanske utifrån den gamla historien om att predikanten gjort anteckningar i marginalen. På ett ställe hade han skrivit "svag argumentering - höj rösten". Det är bara hos lyssnaren som bedömningen kan ske om det var utmanande eller ej!