Preacher Man reflekterar

Inte mer av småpåvar tack

Hörde igår om ytterligare en församling som jag känner som är på väg att totalt haverera och falla i bitar på grund av ledarnas maktmissbruk, totalkontroll och hysteriska dikatorsfasoner som skapat en situation där den största delen av församlingen är på väg att lämna - good for them! - medan de få trogna (?) blir kvar, stöttar sina diktatorer medan anklagelserna flyger genom luften och folk som vanligt mår skit-dåligt. Och jag blir bara så TRÖTT!
Vad är det som får den här önskan att bli påve i miniatyr att gå igång för högvarv i vår tid och i vår del av världen? Något som är helt klart är att en business-variant av församlingsledarskap har varit under intågande i kyrkan från 1980-talet och framåt.
Ledarkonferenser har mest varit män i gråa kostymer och oklanderligt knuten slips, och främsta bänkraden mest liknat en bolagsstämma hos SAAB. En massa företagare och entreprenörer har fått idéer om att det inte är märkvärdigare att leda Guds församling än att producera häftklammar eller kränga dammsugare. Lusten att få bestämma, att ha folk som underordnar sig och lyder därför att de erbjuds "andligt beskydd", "covering" och "discipleship", få resa över jorden och låtsas att man representerar någon slags framgång för Riket genom att man har en duktigare svada, är flinkare på att stjäla får och en gåva som illusionist attraherar en ny slags ledare. De har gripits av tron att de är apostlar och skapar nätverk som likt klibbiga spindelnät fångar in wanna-bees och ledare med svag egen-identitet som blir underhuggare av den sort som utskiljningslöst upprepar vad ledaren sagt. Kan vi inte få slut på sånt här?
Jag tror att det Jesus presenterade i Matteus 10 skulle funka även idag om vi vågade tala om det. Korset. Han talade om korset. Inte i vaga ordalag, eller med någon bitolkning utan rakt upp och ner om att dö bort från sitt egetliv, sina egenintressen, sin privata framgångsdyrkan, sin önskan att alltid rädda sitt lilla skinn och alltid se bra ut. "Dagligen blir vi behandlade som slaktfår", var en av de tidigare apostlarnas beskrivning av sitt öde. Väldigt lite av det vi kallar framgång, väldigt mycket kors. Kanske skulle funka 2007?