Preacher Man reflekterar

Att återvinna berättelsenSymboler är kraftfulla meningsbärare. De fylls av innehåll som den, vilken inte äger symbolen, kan känna sig djupt främmande inför. Var t.ex. med om att i mina unga år som pastor ställa till en riktigt jobbig situation för några vänner i en kyrka jag blivit kallad att leda. Scoutledarna klagade på platsbrist och glad i hågen gav jag mig på att undersöka lokalerna. Fann till min överraskning en stor garderob under trappan, full med allehanda bråte. Perfekt. Vi slänger skräpet och får ett härligt utrymme. Arbetsmöte utlystes: Kyrkstädning. När jag anlände stod ordförande-frun framför dörren: "Över min döda kropp" signalerade hon. Och sedan berättade hon att garderoben innehöll de gamla "relikerna" från kyrkan som såldes för att ge möjlighet till en ny. Talarstol, dekoration från kyrktornet, något från predikstolen, allt som allt ganska många grejor. För henne representerade de historien, arvet, engagemanget, vittnesbördet, kulturen och identiteten. För mig var de tomma symboler, som därför bara var skräp i mina ögon.

Meningen bakom symbolerna
Kyrkan har ofta varit alltför svag då det gäller sin förmåga att förmedla själva "meningen bakom": Det har blivit symboler för symbolernas skull. En viktig uppgift för förkunnelsen är att bearbeta frågan om att ge vidare den underliggande meningen bakom. Det är ganska lätt att förstå hur viktigt detta är. Tänk dig att en av de första missionärerna i Kongo ställt fram ett krucifix, en bägare och ett bröd. Om han som svar på frågan vad föremålen betyder sagt: de är symboler - men inte förklarat vad symbolen betyder, vilken kraft som ligger bakom ( en historia, ett arv, ett livsavgörande engagemang, en berättelse om vad som skett med missionären då han satt tro till den Kristus som symbolerna handlar om) då hade han naturligtvis lämnat sina åhörare i total okunnighet om symbolens innehåll.

Symboler betyder naturligtvis inte bara heliga föremål i våra kyrkor, utan även handlingar som får kraft av det som bor i dem (ex. dopet, som när det blivit en oviktig handling, en namngivning) och som bygger på ett stor berättelse som håller helheten på plats. Förkunnelsens uppgift är att återvinna berättelsen, koppla våra liv till Guds story, och ge symbolerna ett nytt och levande innehåll.