Preacher Man reflekterar

Trevliga psykopater

På hemsidan http://www.livifrihet.nu" target="_blank">"Liv i Frihet" kan du hitta en översättning av artikeln http://www.domino-online.dk/?p=5061" target="_blank">Pæne psykopater stortrives i kristne miljøer, om Irene Rønn Lind och hennes arbete och bok. En fri översättning hittar du http://www.livifrihet.nu/media/Trevliga_psykopater.pdf" target="_blank">här. Jag tycker hennes slutsatser stämmer väl överens med vad jag funnit vara sant.  Låt mig peka på två av hennes slutsatser:
Det händer aldrig att en hel grupp som är utsatt för en psykopats härjningar kommer till insikt samtidigt. Det innebär att den förväntan många som stannar i gruppen hyser om en slags massexodus, eller total gemensam insikt, är en illusion. Det spelar bara psykopaten i händerna, eftersom han kan utnyttja denna tvekan att göra slag i saken och bryta upp för sina egna maktsyften. Det resonemang som ligger bakom förhoppningen att alla ska inse det du själv har sett leder bara till förlust av vänskap, smärtsamma konflikter och att du trots detta kommer att se de flesta av dina närmaste bli kvar i psykopatens klor när du flyr för ditt livs skull.
Den andra slutsatsen handlar om det aktuella begreppet "whistle blower". Tanken är ungefär att den som slår larm kommer inte att bli en hjälte i gruppen. Det är annars en tanke som kan inspirera någon att avslöja psykopatens härjningar. Om jag drar undan slöjan och visar vad som egentligen händer kommer alla att ropa högt av glädje och tacksamhet och tillsammans kan vi skapa en positiv framtid - INTE! Så blir det inte alls, snarare tvärtom. Många har fått göra den smärtsamma upplevelsen att de flesta i gruppen vänder sig från dem i bitterhet, besvikelse och med anklagelser och snarare stöder än ifrågasätter den trevlige psykopaten. Han kanske har lite maktambitioner - men han är ju i alla fall trevlig, tycker man.Men du, som avslöjat det som ligger bakom framstår inte som trevlig. Snarare motsatsen.
Avslöjandets kamp har vi sett pågå inför våra ögon den här hösten. Wikileaks och J. Assange har mötts med hårdhänt hotfullhet. Innan Karin Thörnqvist fick Whistle Blower-priset 2010 hade  hon utkämpat en hårdkamp mot byråkratin i Göteborg Energi AB. Hot om repressalier väntade om hon talade med journalister om de oegentligheter hon upptäckt. Men hon höll ut, avslöjade sanningen och fick till sist det erkännande hon förtjänade. Hur det kommer att gå för Wikileaks vet vi ännu inte. Fredspristagaren 2010 Liu Xiaobo sitter i sin fängelsecell, dömd till 11 års fängelse för att han vill att hans Kina ska få demokratiska rättigheter.
Jag tycker det är viktigt att kampen fortsätter för att avslöja de trevliga psykopaternas härjningar i kristna miljöer!