Preacher Man reflekterar

Att vilja stöda en ministry

En checklista med goda skäl att vilja stödja en ministy:
1. Dess verksamhet har lokala församlingars växt som utgångspunkt och mål
2. Insyn och öppenhet behöver inte påtvingas men är första prioritet
3. Manipulation och hot är främmande för deras insamlingsmetoder
4. Ödmjukhet och beroende av andra präglar inställningen
5. Insamlingsmetoderna präglas av sund självdistans