Preacher Man reflekterar

Vart tog Bibeln vägen på GLS?

jag tycjer det var mycket uppseendeväckande att Bibeln inte kom till någon som helst användning på Global Leadership Summit i Göteborg. Atmosfären med alla lyckade män som talade - och en kvinna som misslyckats, fick mig att tänka att det finns rent profana ledarkonferenser som har minst lika stor andlig medvetenhet som denna. Under mina två dagar på GLS hörde jag bara svepande referenser till att "det står väl något i Bibeln om", "Bergspredikan" i största allmänhet mm. Låt mig förtydliga: jag åker inte på en ledarkonferens för att man i tid och otid ska vifta med Bibeln, men som Jonas framhåller på sin blog så finns det en mängd "MEN" i Bibeln angående ett annorlunda, tjänande, icke-hierarkiskt ledarskap som det inte är möjligt att alla dessa framgångsrika personer kan ha förbisett. En enda fråga till Powell om Jesu icke-våldslära ( ex: "vänd andra kinden till") hade väl inte varit för mycket begärt?
Den som starkt avvek var pastor John Ortberg och jag satt hela tiden och tänkte: "John, vad gör du här? Vad ser du i detta som jag och många andra tveksamma inte kan se?" Hans avslöjande undervisning om att ledare ofta har en "skugg-agenda", driven av maktbegär, penninghunger och framgångslängtan kändes som ett profetiskt varningsord och även som om det skapade en dissonans i förhållande till den överväldigande helheten av undervisningen i övrigt.