Preacher Man reflekterar

Stackars lilla Fadershuset, då...

Media svämmar över av rapporter från händelserna vid Ungdomshuset. Kombinationen våld, religion, makt mot ungdom utan makt; se där något som säljer lösnummer och lockar tittare. I mitten Fadershuset. En av Danmarks mest välkända sekter, som under sin ledarinna Ruth Evensen gjort sig känt för fanatism, demonisering av normalt liv, tvångsäktenskap, barn som skiljs från föräldrar mm. Läs här!

Så här berättar sognepræst Niels Underbjerg fra Østerbro i København för Extra Bladet: Faderhus-medlemmer bankes på plads med farlige seancer i dagevis. Udmattende og psykisk farlige seancer med djævleuddrivelse, som kan foregå uafbrudt i dagevis, er blandt de foretrukne metoder, når Faderhusets herskerinde, Ruth Evensen, påtvinger menighedens medlemmer sin vilje. Eksempelvis, når hun bestemmer, hvem de unge kvinder og mænd, hun har i sin magt, skal gifte sig med.
- Senest har jeg måttet følge en af de unge, som er brudt ud af Faderhuset, direkte til en psykiatrisk afdeling. Den pågældende var igennem tre døgn blevet udsat for massiv djævleuddrivelse, fordi han/hun nægtede at tage den partner, Ruth Evensen havde udset. I Ruth Evensens øjne kunne der ikke være andre årsager til modstanden, end at han/hun var blevet besat af dæmoner.
Niels Underbjerg har på vegne af Københavns Stift til opgave at holde øje med de nyreligiøse bevægelser i København, blandt andre Faderhuset, som han i lighed med mange andre teologer betragter som en af de mest ekstreme sekter i Danmark.
I årenes løb har han taget sig af hen ved 70 psykisk lemlæstede - ofte unge - mennesker, der har været på flugt fra Faderhuset.
- Jeg har flere gange måttet tage hen på Hovedbanen for at samle Faderhus-medlemmer op, som var ved at flygte langt væk. Og nogle af dem, der er sluppet fra Faderhuset, har jeg måttet bringe direkte på en lukket psykiatrisk afdeling.

Fru Evensen med familj har samtidigt sett till att de kommit ganska lindrigt undan jämfört med de ekonomiska upppoffringar som deras efterföljare fått utstå. Den patriciervilla som församlingens boendegemenskap finansierar, fastigheten på Jaktvej vid Nörrebro och ytterligare fastigheter har i vanlig trosförsamlingsordning hamnat under ledarnas kontroll. De medlemmar som arbetar och offrar för att berika sina ledare kan känna sig blåsta, om det är i Uppsala, Köpenhamn eller Houston. "Ifølge Ruth Evensens søn, Asbjørn Evensen, skyldes det en advokat-fejl, at Evensen-familien står som ejere af Faderhusets formue", berättar tidningen.

Så nu, när pastor Ruth klagar i media över hur hotad hon känner sig: kanske kunde hon skänka en tanke till

Lena - (fingerat namn) som från Grönland kom ensam till Danmark, fann gemenskap i den häftiga ungdomsförsamlingen Fadershuset, men när hon ställde "kritiska" frågor till ledarna blev demonförklarad, utsatt för timslånga befrielser utan framgång, och till sist utfryst. Hon lever idag under hemlig identitet och i ständig fruktan för represalier från Fadershuset.

Hans - (fingerat namn) som förlorade sin far vid 17 års ålder, och blev fosterhemsplacerad hos Ruth. Efter 1 1/2 års terror, då han fråntogs sina rättigheter och utsattes för mentalt nedbrytande bestraffningar flydde och efter många månader på mentalsjukhus nu lever som förtidspensionerad.

Mari & Claus - (fingerade namn) vars äldsta barn kom att umgås bland de ledar-wanna-bees i Fadershuset, där hon mötte sin make. Möjligheten för hennes föräldrar och syskon att träffa henne eller barnbarnen är hårt kringskuren, övervakning och avlyssning av samtal är vanliga mönster. Föräldrarna beskrivs som fiender (trots att de är hängivna kristna) och dottern uppmanas att ha så lite kontakt som möjligt - deras svärson ser de i princip aldrig.

Men, men... historien upprepas, och Ruth är naturligtvis unik i sitt lidande, nåt i stil med Jesus i Köpenhamn. För det är ju synd om Fadershuset.