Preacher Man reflekterar

Om man försvarar religionsfriheten...

måste det betyda att man försvarar statskyrkosystem eller statssponsrad relligion, förtryck i religionens namn eller privilegier som kyrkan ska ha i kraft av historien bakåt i tiden? När man läser Björn Ulveus och en del av hans tyckarvänner bland "Humanisterna" får man utan tvekan den bilden. Och jag får erkänna att när jag läser en del av vad religionsfrihetens försvarare kommer fram till blir det lika konstigt för mig. De andas tungt och talar om bojkott av hotellkedjor som inte har biblar på rummet, som om det vore en slags religiös rättighet. Ursäkta att jag tycker så, men jag ha svårt att förstå den sortens indignation. Jag finner det lika tvivelaktigt att å andra sidan göra frihetsindragningar, speciellt ifråga om religion, som i många samhällen är en mera tydlig vattendelare mellan förtryck och demokrati än rösträtt och yttrrandefrihet. Mina trossyskon de kristna vietnameserna hade nog varit tacksamma för lite mera respekt för religionsfrihet i Afganistan.
Men jag tror samtidigt att de val kristna står inför mera handlar om att följa överygelser man kommit fram till i efterföljelsen av Jesus, oavsett hur opportunt det anses vara för stunden i det omgivande samhället. De anabaptistiska fäderna kämpade på det sättet och blev Västvärldens tidigaste och starkaste förkämpar för frihet från myndighetsförtryck, diskriminering och hot. Vägra vapen i deras anda. Vägra döda. Vägra delta i religiöst förtryck eller diskriminering.Det är en betydligt kraftigare och mer radikal gärning än att avskaffa religionsfriheten.