Anabaptism

Anabaptisterna hade en radikalt annorlunda syn på tro och lärjungaskap. Varför är det så svärt för oss, för vilka konsekvenserna inte är så stora, att efterfölja Jesus? Hans liv och lära var det helt avgörande för lärjungaskapet. Då vi följer Jesus som hans lärjungar är öppenheten för den helige ande avgörande. Vårt uppdrag är att ge vårt samhälle de goda nyheterna.
I dagens samhälle med dess snabba livstakt kämpar kristna med att försöka orientera sig fram till ett liv i lärjungaskap. Det är då vi behöver gemenskapen som en grund för att vara lärjungar. Det är på den grunden vi vet om kristen tro fungerar eller inte. Det är en tillbedjans livsstil det är fråga om, och detta perspektiv på gudstjänst och tillbedjan var unikt för Anabaptismen. Vi behöver vara en uppmuntrande, förmanande och konfliktlösande gemenskap.