Anabaptism

VI lever i en tid då kristenhetseran är på väg att upphöra och kyrkan håller på att förlora sin makt: Omorientering är nödvändig. Anabaptismen kan medverka till att ge oss insikt i hur det är att leva som en maktlös kyrka. Maktlösheten kan ses som ett hot, men kan också betraktas som en ny möjlighet för kyrkan. I ett samhälle där Kristendom förknippas med att vara Svensk och kyrkomedlemskap med att födas, snarare än återfödas blir det svårt att attrahera människor till medlemskap i kyrkan. Anabaptismen förde fram ett helt annat kyrkotänkande där medlemskap var ett val. Det är fördelaktigt för kyrkan att vara maktlös och att förlita sig på Jesu kraft. Den konflikt som anabaptismen upplevde mot det kristnade samhället skilde dem från det omgivande samhället och gjorde att deras identitet och medborgarskap kom att vila i Kristus snarare än i världen. Idag försvinner kyrkor som är statskopplade eller icke-missionella men det finns hopp om en ny typ av kyrka för en ny tid. Anabaptismen är ett tillbakträngt minne i vårt samhälle, men kan ge oss hopp om en ny slags kyrka. I dag brottas stora delar av kristenheten med frågan om att "återta makten" över samhällets utveckling. Detta kan bara ske genom en underifrån-rörelse där den Gud som den medlidande vandrar med oss.