Anabaptism

Idag när Kristendomseran har kommit till sitt slut i västvärlden upphör också förtryckande former av mission. Från anabaptismens rötter kommer övertygelsen om troendeförsamlingen. Icke-våldstanken och shalombegreppet som var cenralt för Jesus fångades upp inom anabaptismen. Deras tolkning av det sekulariserade samhället gav dem en syn på världen omkring dem som var mer realistisk än den som kristenhetserans kyrka ägnade sig åt. Genom kristnandet av samhället med hjälp av barndopet trodde sig kyrkan ha åstadkommit en förändring i samhällets centrum, och gjort nationerna till kristna. Anabaptisternas syn var att detta enbart la en relligiös kosmetika över samhället, och att endast genom ett personligt ställningstagande för Kristus, med påföljande dop och lärjungaskap kunde den förändring äga rum som i sann mening gör samhället kristet.