Anabaptism

I den Anabaptistiska traditionen förekom mycket reflektion kring etiska frågeställningar. Idag har vår kultur förlorat gemenskapsdimensionen. Ett uttryck för gästfrihet kunde till exempel handla om att öppna sina hem för de hemlösa. Vår kultur, så fylld av individualism och konkurrens har blivit förgiftad av privatiseringen. Anabaptisterna sporrar små gemenskaper att samverka på ett kreativt sätt med det omkringliggande samhället och leva ut radikalt annorlunda värderingar.
De små grupperna, celler, hemgrupper kom under slutet av 1900-talet att bli en allmänt accepterad metod för att skapa församlingsväxt ochfördjupade relationer inom kyrkorna. Anabaptismen har varit en viktig inspirationskälla för det sättet att arbeta. John Wesleys metodiska arbete att förena kristna i smågrupper för deras andliga tillväxt är ett av de många exempel i historien för hur det anabaptistiska inflytandet påverkat.