Anabaptism

Anabaptismens föredöme för fred och rättvisa kan inspirera människor även idag att tillsammans söka att involvera oss i att stifta fred. Vi behöver bli mera shalom-medvetna och sätta i stånd en försoningens tjänst. Icke-våldsmentaliteten har sina rötter i den anabaptistiska rörelsen och leder även idag till handling - inte bara en passivitet. Globala ledare av Martin Luther Kings storhet har hämtat mycket inspiration från de tidiga anabaptisterna.
Vapenvägran var en självklarhet inom anabaptismen och påverkade även svenska frikyrkor fram till 1900-talets mitt. Framstående kristna ledare i vårt land gav identitet åt vapenvägran. Missionskyrkans välkände riksevangelist John Hedlund fick t.ex. tillbringa någon månad i fängelse på grund av sitt motstånd mot vapenbruk. Våldsanvänding som ett sätt att lösa konflikter borde ifrågasättas hela vägen från individplanet till det globala. Det märkliga förhållandet att världssamfundet hyser en orealistisk tilltro till våldsanvänding behöver utmanas, och den anabaptistiska rörelsen kan ge oss inspiration.