Anabaptism

Kreativa modeller för församlingsplantering och evangelisation i våra storstadsregioner kan hämta inspirerande värderingar och modeller från anabaptisterna.