Anabaptism

Anabaptismen erbjuder oss mycket material för att kunna reflektera kring frågor om fred och rättvisa. Deras uppfattning var att rättfärdighet och barmhärtighet utgör grunden för att skapa en värld där fred kan råda. De såg ett tydligt samband mellan evangelisation och social rättvisa och det ger oss en kraftig uppmuntran att söka oss bortom protesterandet till att aktivt arbeta för rättvisan. Församlingar som idag verkar för att tjäna de maktlösa och röstlösa finner ofta sin inspiration från Anabaptismens rötter. Överlåtelsen till att leva i fred påverkar och förändrar vårt sätt att möta människor i marginalen. Det var klart för anabaptisterna att ett evangelium utan sociala konsekvenser saknade trovärdighet. Deras inspiration har gått vida den mennonitiska väckelsen, inspirerat medborgarrättskampen i USA, ickevålds-rörelsen etc. Det fokus dessa rörelser haft på de fattigas situation och förståelsen av att evangeliet primärt måste få praktiska konsekvenser för dessa medmänniskor är högaktuellt idag. Den gren av baptismen som hamnat i den kristna högerns klor har inte förstått sitt radikala arv.