Anabaptism

De tidiga Anabaptisterna hade ett annat sätt att läsa BIbeln och argumenterade mot Reformatorernas bibetolkning. Deras Kristus-centrering, deras öppenhet att lyssna till lärare men inte låta sig domineras av dem, betoningen på att tillämpa Ordet och låta vanliga kristna tolka Skriften var en styrka, men innehöll också en del risker.
Det kan finnas anledning i dag att se hur samma attityd till Skriften har haft stor betydelse i ett världsvitt perspektiv.